BSP TOP Olej UV na dřevo 0,9 L bezbarvý

Obsahuje tungový olej
Značka: BBB barvy
895 Kč / ks 739,67 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

TOP olej UV je unikátní polymerovaná (vařená) směs čistých přírodních olejů a přírodní pryskyřice, obohacená o účinnou UV ochranou (nemusí se tónovat) a hydrofobní ochranu (pro zvýšení odolnosti proti působení vody), která dokáže na povrchu dřeva vytvořit olejový film bez rizika loupání.

Detailní informace

95% zboží skladem
95% zboží skladem
v Ostravě - Hrabové připravené k nákupu - vyzvednutí v prodejně Po - Pá 8:00 - 16:00
Dárky k vybraným produktům
Dárky k vybraným produktům
získáte zdarma velmi kvalitní pracovní pomůcky štětce, válečky značky ANZA

Detailní popis produktu

Olej na dřevo - TOP olej UV - olej jako lak

TOP olej UV je určen jak pro prvotní ošetření a ochranu měkkých i tvrdých a exotických dřevin (a to především v exteriéru) bez nutnosti tónování, tak i pro údržbu a revitalizaci starších nátěrů. Olej, který vypadá jako lak a nemusíte ho stírat.
Nátěr, který se neloupe a přitom umí vytvořit odolný olejový film.
Nátěr, který výrobci barev nenabízejí, protože použité oleje nejsou snadno dostupné a byl by příliš drahý.


Geniální řešení pro všechny, kteří dokážou akceptovat 3 nevýhody.
3 nevýhody:
1. Vytvrzuje (schne) déle (cca 2x – 3x déle než běžné olejové lazury).
2. Je lesklý. Všechny čisté přírodní oleje, které (pokud vůbec) dokážou vytvořit olejový film bez syntetických přísad, jsou lesklé. Vlivem působení povětrnosti ale s postupem času lesk slábne.
3. Nevypotřebované zbytky oleje nelze dlouhodobě skladovat.
Řada výhod:
- Vytváří na povrchu dřeva odolný olejový film.
- Nevsáknuté přebytky oleje se nemusí stírat jako u běžných rostlinných olejů.
- Neobsahuje žádné syntetické přísady (např. alkydy), které ucpávají dřevní póry, a proto dovoluje dřevu dýchat, proto nátěr nešupinatí a neloupe se.
- Neobsahuje lněný olej, proto méně žloutne a tmavne.
- Neobsahuje (z důvodu zlevnění nátěru) laciné, méně odolné a špatně vysychavé oleje (např. sójový).
- Obsahuje dominantní podíl tungového oleje, tedy v povětrnosti nejodolnějšího přírodního rostlinného oleje na světě.
- Obsažené oleje jsou díky polymeraci (vaření) odolnější proti působení povětrnostních vlivů.
- Obsažené oleje díky polymeraci dokážou vytvořit odolný olejový film.
- Obsahuje účinnou UV ochranu, proto není nezbytné olej tónovat, aby dřevo rychle nešedlo.
- Obsahuje účinnou nanočásticovou hydrofobní ochranu, což eliminuje pronikání vody do dřeva, objemové změny ve dřevě a tedy i následné praskání, černání a zahnívání dřeva.
- Vhodný pro prvotní ošetření dřeva i pro opravné a údržbové (revitalizační) nátěry olejových lazur.
- Vhodný pro tuzemské měkké i tvrdé dřeviny a také pro exotické dřeviny.
- Má velmi dobré penetrační vlastnosti.
- Olejový film vykazuje výtečnou mechanickou odolnost a je velmi snadno opravitelný.
- Zvýrazňuje přirozenou kresbu a krásu dřeva a prodlužuje životnost dřeva.
- Vynikající přilnavost. Proto lze použít také pro revitalizaci dřeva ošetřeného původně různými alkydovými či akrylátovými lazurami či pro revitalizaci kovových prvků staveb dříve ošetřených antikorozním nátěrem.
- Možnost tónování speciálními pigmenty na bázi oxidů železa.

VYDATNOST: Exotické či jiné tvrdé a opracované dřevo (není potřeba prvotního napuštění dřeva vhodným napouštěcím olejem): cca 12 – 15 m2/l na jeden nátěr. Povrchy dříve ošetřené olejem nebo slabovrstvou olejovou lazurou: cca 15 – 17 m2/l na jeden nátěr.
Měkké a suché dřevo (smrk, borovice): je dobré napustit nejprve vhodným napouštěcím olejem (např. BSP Napouštěcí olej) a nechat ho dobře proschnout (za optimálních podmínek minimálně 3 dny), případně lze jako penetrační nátěr použít dostatečně naředěný TOP olej UV (např. 1 : 1 s ředidlem LB-40 nebo LB-60). Vydatnost nátěru je pak obdobná jako u tvrdého dřeva, tedy cca 12 – 15 m2/l na jeden nátěr.
Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti a stáří povrchu, dále na typu, kvalitě a vlhkosti dřeva a rovněž na způsobu aplikace. Pro stanovení přesné vydatnosti je nutné provést zkoušku na konkrétní dřevině.
Poznámka: Při nestandardní aplikaci TOP oleje UV (například při revitalizaci vodou ředitelných či běžných alkydových lazur) je nezbytná delší doba pro dostatečné vytvrzení (proschnutí) oleje před případným následným nátěrem. V těchto případech je vhodné provést zkušební nátěr.

ŘEDĚNÍ: TOP olej UV lze ředit (v závislosti na způsobu použití a aplikačních podmínkách, především teplotě), a to v rozmezí zpravidla 5% – 10% (v případě využití jako prvotní olejové impregnace doporučujeme ředit více) BBB ředidlem lakovým benzínem LB-40, LB-60 (případně také terpentýnovým či pomerančovým olejem).

ŘEDIDLA: Lakový benzín

ZPŮSOB APLIKACE: Nejlépe štětcem. Případný nátěr válečkem s nízkým chlupem nebo stříkáním je možný, ale zvyšuje riziko zvrásnění oleje.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY: Teplota natíraného povrchu, olejové aplikační směsi a okolního vzduchu při aplikaci a schnutí nesmí během nanášení a schnutí klesnout pod +5°C (vždy ale minimálně 3°C nad rosný bod) a neměla by být vyšší než 25°C. Během aplikace a schnutí by povrch neměl být vystaven účinkům přímého slunečního záření.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Dřevo (obzvláště tvrdé a exotické), v případě prvonátěru, musí být dobře obroušeno (nejlépe těsně před nátěrem), zbaveno prachu a nečistot, odlupujícího se a nesoudržného materiálu a pečlivě očištěno od stop po tuku nebo pryskyřici. Nesmí obsahovat více než 18% vlhkosti. Povrchy, dříve ošetřené oleji či olejovými slabovrstvými lazurami, musí být suché a čisté (zbavené špíny a mastnoty). V případě, že původní lazura je nesoudržná a odlupuje se, povrch zabruste.
U všech dříve natřených povrchů platí zásada, že povrch dřeva je třeba z důvodu odstranění mastnot (sazí) a nečistot omýt směsí vody a vhodného detergentu (čistícího přípravku) pro čištění dřeva (lze použít např. BBB odšeďovač a čistič dřeva zředěný vodou v poměru cca 1 : 2), nebo alespoň vlažnou vodou s přísadou saponátu („jarovou vodou“) a následně dřevo důkladně opláchnout čistou vodou.
Nedoporučujeme aplikovat nový olej na zašedlé povrchy. Výsledkem by byl nevzhledný šedohnědý povrch.
V případech, kdy dřevo má starý nátěr a tento je natolik zvětralý, že lokálně je již dřevo zašedlé či zčernalé, je třeba povrch před nátěrem nejprve kompletně vyčistit.                                                                        
Broušení: Pro případ, kdy pracujete s měkkým dřevem, které ještě nikdy nebylo natřeno (nové dřevo), doporučujeme dřevo nejprve přebrousit (např. také nově zakoupené palubky, kde dřevní vlákna jsou na povrchu zapečena horkou frézou a dřevní póry jsou tak uzavřené). Použijte postupně brusivo různých zrnitostí. Poslední broušení by mělo být u dřevostaveb (sruby, roubenky) provedeno brusivem o zrnitosti P80. U povrchů hodně nesourodých (např. větší výskyt suků) můžete po broušení P80 provést ještě finální brus P120. U venkovních povrchů nepoužívejte jemnější brusivo než P120. V interiéru lze na nábytek použít i jemnější brusivo (P180 - P240).

VLASTNÍ APLIKACE A VYTVRZENÍ: Obaly otevírejte až těsně před vlastním nátěrem. Obsah obalu v případě potřeby nařeďte a promíchejte. Nanášejte olej nejlépe štětcem, a to rovnoměrně a v tenké vrstvě (důkladně olej roztírejte) po směru dřevních vláken (to je důležité především v případě použití tónovaného oleje). Mezi jednotlivými vrstvami ponechejte olej dobře proschnout. Doba zasychání se odvíjí podle tloušťky naneseného olejového filmu, tedy většinou 1-3 dny.
Měkké dřevo dokáže pojmout více TOP oleje UV, nežli tvrdé dřevo. Olej pak ale také déle vytvrzuje (schne). Aplikace silnější vrstvy nátěru je možná, ale zvyšuje riziko zvrásnění oleje a olejový film potom déle vytvrzuje a vykazuje po delší dobu tzv. „dolep“, kdy svrchní vrstva olejového filmu je již vytvrzená, ale spodní vrstva olejového filmu díky omezenému přístupu vzduchu a neodpařeným zbytkům ředidla ještě plně vytvrzena není. Odměnou za Vaši trpělivost při vytvrzování nátěru Vám ale bude jedinečný, celistvý a velmi odolný olejový film, který se neloupe.
Možnost aplikace přírodních olejů bez stírání je unikátní!

STUPEŇ LESKU: Lesklý.
Poznámka: Všechny čisté přírodní rostlinné oleje, které nezasáknou do dřeva zcela, ale dokážou vytvořit na povrchu dřeva olejový film, jsou přirozeně lesklé. Proto je výsledný olejový film BBB TOP oleje UV lesklý. Vlivem působení povětrnosti je však olejový film denudován (zvětrává, eroduje, sprašuje) a úroveň lesku se s postupem času snižuje.

ODSTÍNY: Bezbarvý. Případně lze tónovat dle vzorkovnic dodavatele.

Poznámka: Obnovovací (revitalizační) nátěr dřeva v exteriéru je třeba provádět pravidelně. Revitalizační interval zásadně ovlivňuje celá řada faktorů, které dřevo zatěžují. Záleží především na expozici dřeva a jeho zatížení povětrnostními vlivy (UV zářením, typem a množstvím srážek, větrem, teplotou, nadmořskou výškou apod.), záleží na mechanickém zatížení díla, na kyselosti okolního prostředí atd. Například dřevěný obklad stavby nechráněný přesahem střechy před deštěm a exponovaný k jihu či západu vyžaduje revitalizační nátěr již po cca 2-3 letech, zatímco podbití na severní straně domu a chráněné přesahem střechy je v dobrém stavu i po 15 letech. V průmyslových aglomeracích, u frekventovaných silnic nebo na horách jsou také revitalizační intervaly kratší, než na vesnici. Je proto vhodné nejlépe každý rok na jaře obejít stavbu a zkontrolovat, kde je již zapotřebí nátěr doplnit. Doplnění nátěru TOP olejem UV je velmi snadné a jeho včasné provedení umožní udržovat dřevěnou stavbu či jiné dílo dlouho zdravé a krásné.

UPOZORNĚNÍ:
Textilie nasáklé TOP olejem UV nikdy neházejte na hromadu, ale skladujte před jejich konečnou likvidací ve vzduchotěsných kovových nádobách nebo v nádobách s vodou, případně je rozprostřete na dobře větraném místě a nechejte proschnout. V opačném případě může dojít k jejich samovznícení.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: BBB ředidlo LB-40, LB-60, terpentýn balzámový.                 

BALENÍ: Lakovka 1 litr (obsah 0,9 l)

ZÁRUČNÍ DOBA: 12 měsíců od data výroby (v originálním balení).

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ: Obaly jsou opatřeny štítky s bezpečnostními údaji, které by měly být dodrženy. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou podrobně uvedeny v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání

Doplňkové parametry

Kategorie: BSP TOP Olej UV na dřevo
? odstín (vzhled nátěru): bezbarvý
? velikost balení: 0,9 lt
? vydatnost z balení 0,9 lt: cca 13,5 m²
? vydatnost z 1 litru: cca 15 m²
? doba schnutí: min. 48 hodin

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

images

 Tato česká značka barev je ryze věrná povrchovým úpravám dřeva. V posledních několika letech začala značka BBB barvy svým zákazníkům dodávat materiály pro přírodní ochranu dřeva, především přírodní oleje a vosky.

 Nejnověji pak moderní polymerizované oleje a směsi olejů (vařené oleje), které jsou díky úpravě ve speciálních reaktorech mnohem odolnější a pro úpravu dřeva vhodnější než tradiční, pouze rafinované přírodní oleje.

 BBB barvy velmi úspěšně spolupracují s několika tuzemskými výrobci nátěrových hmot, kteří podle jejich podnětů vytvářejí nové materiály na bázi upravených přírodních olejů a vosků.

Mnohé tyto materiály jsme aplikovali a testovali ve spolupráci se značkou BBB barvy na různých masivních dřevostavbách. Nabízený sortiment obsahuje vyvinuté a odzkoušené oleje, olejové lazury, vodou ředitelné modifikované oleje, modifikované vodou ředitelné lazury s voskem a pod., které posléze tónujeme zákazníkům speciálními mikronizovanými pastami do řady tradičních i módním trendům poplatných barevných odstínů.