Ochrana dřeva v exteriéru přírodními olejovými nátěry BSP

BSP PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO

Dřevo je úžasný materiál, lehký, atraktivní, bezpečný a plní svou funkci celá staletí. Dnes se dřevo pokládá za materiál s nižší životností a mnohdy se nesmyslně nahrazuje jinými materiály. V minulosti se nerozlišovalo mezi trvanlivosti dřeva a zdiva, příkladem jsou hrázděné stavby v minulosti.

Pokud dřevu vytvoříme příznivé podmínky, jeho životnost se stává velmi vysokou. Dřevo umí na rozdíl od moderních materiálů stárnout a s časem získat svoji jedinečnou zralost a patinu.  Historicky je dřevo technologicky, technicky a z estetického hlediska pořád nejoblíbenější stavební materiál.

K poškození dřeva může dojít biotickým poškozením, které je způsobeno plísní, dřevo zbarvujícími houbami, dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem. Druhou skupinou, která poškozuje dřevo ve venkovním prostředí jsou abiotické vlivy, mezi které řadíme vodu, agresivní plyny (oxid siřičitý, oxid dusíku), písek, prach a jiné nečistoty, sluneční záření a vítr. Tito abiotičtí činitelé nikdy nepůsobí samostatně, ale společně a často se synergicky zesilují. Nejčastější a nejvýraznější změny ve struktuře i vlastnostech dřeva způsobuje spolupůsobení vody a slunečního záření. V případě srubů a roubenek se velmi často jedná o fasádní stěny masivních dřevostaveb orientovaných na jih a západ. Pokud dřevo není chráněno konstrukčně např. dostatečným přesahem střechy a zároveň  kvalitním nátěrem s UV filtrem, proniká sluneční světlo do povrchu dřeva. Dřevo je na sluneční světlo velmi citlivé. Probíhají v něm za přítomnosti kyslíku fotochemické reakce, které se projevují rozkladem ligninu. Fotochemickou cestou rozložený lignin se „vyplavuje“ vodou. První známkou je, že dřevo začne měnit svůj přirozený odstín,  začne žloutnout a tmavnout.  Dřevo bez povrchové úpravy se začne vlivem povětrnostních vlivů barevně měnit (šedivět) což je přirozený proces, který po víceleté exteriérové expozici může dosáhnout i několik mm do hloubky dřeva.  V mnoha případech je možné takovéto zašednutí dřeva odstranit jen odbroušením nebo tryskáním (opískováním).  Taková radikální údržba a oprava dřevěných prvků je velmi časově i finančně nákladná. Jak předcházet této degradaci dřeva? Ideálně kombinací konstrukční a kvalitní UV olejové ochrany a v případě nedostatečné konstrukční ochrany dřeva, podporou biocidní preventivní ochrany dřeva. 

Základ ochrany dřevěných prvků je konstrukční ochrana

Konstrukční ochrana má zcela zásadní vliv na životnost exteriérových dřevěných prvků. Ochrana dřeva přírodními olejovými nátěry je velmi důležitá, nicméně je nutné říci, že žádný nátěr nenahradí správné konstrukční řešení dřevěných stavebních konstrukcí a prvků. V případě dřevěných stavebních prvků a konstrukcí je základním principem konstrukční ochrany chránit dřevo proti srážkové vodě, případně zajistit rychlý odtok srážkové vody z vodorovných ploch dřeva.  Nejvíce kritické jsou trhliny zasahující do hloubky dřeva na vodorovných plochách bez konstrukční ochrany. Jakmile začne voda pravidelně díky dešti pronikat do hloubky těchto trhlin, ze kterých nemůže voda odtéci, dojde při víceleté expozici  k trvalému poškození dřeva hnilobou .

Typická konstrukční opatření: 

 • Omezit velikost dřevěných vodorovných ploch (např. zastřešené venkovní terasy), chránit vodorovné dřevěné prvky vhodným krytem např. oplechováním (např.vazníky ve štítových stěnách),
 • chránit vodorovné dřevěné prvky seřezáním (např. vodorovné plochy příčných řezů plotových desek),
 • dřevěné prvky umísťovat do výšky minimálně 300 mm nad terén,
 • ochrana masivní dřevěné fasády nebo dřevěného obkladu stěny pomocí dostatečného přesahu střechy,
 • ochrana dřevěných prvků pomocí zaoblených hran (zaoblené hrany zajišťují lepší přilnavost ochranných nátěrů).

 

Chemická preventivní ochrana dřeva

Pokud nejsme schopni zajistit konstrukční ochranu dřevěných prvků je vhodným a nutným řešením použít biocidní ochranu dřeva.  Typickým příkladem je smrkový plot bez jakékoliv konstrukční ochrany. U dřevin s nižší odolnosti, nebo pokud má dřevina specifickou hmotnost nižší než 450 kg/m3, je nutné použít preventivní chemickou ochranu. Pro tyto účely se používají produkty s obsahem biocidních látek účinných proti působení dřevozbarvujících a dřevokazných mikroorganismů. Dřevo získá významně delší životnost, pokud dřevěné prvky ošetříme biocidní ochranou DERON. Výrobky DERON Plus a DERON Profi jsou koncentráty, které se ředí vodou. Po dvou hodinách od aplikace se účinné látky již po částečném zaschnutí přípravku fixují na dřevní hmotu a jsou poté ze dřeva nevyluhovatelné vodou.  Účinné látky DERONU se po zaschnutí pevně zafixují do dřevní hmoty a ani déšť nesmyje a nesníží účinnost této ochrany v průběhu dokončení dřevěné stavby. 

Povrchová úprava dřeva

Povrchová úprava dřeva umožňuje zdůraznit a zachovat přirozenou krásu dřeva a strukturu dřeva. Zároveň umožňuje vytvořit originální vzhled a charakter pomocí různých odstínů a typů olejových nátěrů. Cílem povrchové úpravy je funkce ochranná a estetická.  Proces přípravy, aplikace a údržby povrchové úpravy by měl probíhat s uvážením všech působících vlivů a faktorů.  Jednou z důležitých vlastností dřeva je jeho schopnost reagovat na změny vlhkosti okolního prostředí. Na změnu své vlhkosti dřevo reaguje změnou rozměrů – bobtná a sesychá. Nátěrový systém by měl být vybrán s ohledem na působení atmosférických vlivů a s ohledem na rozdílnou velikost rozměrových změn dřevěných prvků způsobených změnou vlhkosti vlivem společného působení slunečního záření a vody a tím i rozdílného namáhání  povrchové úpravy. U objemově nestálých dřevěných prvků je proto vhodné volit dostatečně elastické nátěrové systémy – přírodní olejové nátěry BSP.

Venkovní nátěr objemově nestálého dřeva by měl splňovat následující kritéria:

 • Odpuzovat srážkovou vodu
 • Umožnit prostup vodních par skrz nátěr (automatická regulace vnitřní vlhkosti dřeva)
 • Chránit před napadením dřeva plísní, řasou, houbou
 • Chránit dřevo před napadením dřevokazným hmyzem
 • Snížit a omezit praskání dřeva (větší tvorba prasklin ve dřevě umožňuje průnik vody do dřeva, což způsobuje degradaci a šednutí dřeva) 

 

Olej a dřevo již po staletí patří k sobě

Pro ošetření dřeva jsou vhodné přírodní oleje vysychavé. Podstatou jejich vysychání je oxidační polymerace, kdy olej rozetřený v tenké vrstvě do povrchu dřeva reaguje se vzdušným kyslíkem. Čisté přírodní oleje nemají cíl nahradit tónované olejové lazury, nebo bezbarvé UV oleje, ale jsou vhodným doplněním nabídky ochrany dřeva na přírodní bázi. Čisté přírodní oleje, jsou pouze vyčištěné a neobsahují sikativa, UV stabilizátory ani rozpouštědla. Jsou proto obzvláště vhodná pro nátěry dřeva v interiérech, kde nedochází k degradaci nátěru působením abiotických a biotických činitelů. V případě použití v exteriéru je vhodné čisté přírodní oleje kombinovat s BSP UV přírodními oleji. Čisté přírodní oleje v interakci s BSP UV olejem nebo tónovanou penetrační olejovou lazurou dosahují synergického účinku, tedy výrazně lepší odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Výrazně vhodnějším a odolnějším exteriérovým nátěrem dřeva než čisté přírodní oleje jsou BSP přírodní nátěry založené na přírodních olejích a přírodní pryskyřici, které se vyznačují dlohodobou ochranou dřeva.

Ochrana dřeva olejovými nátěry BSP - bez syntetických pryskyřic

BSP symbol logo - střední

Proč používat olejové nátěry BSP?

BSP přírodní olejové nátěry dřeva se významně liší od běžných olejových nátěrů svým unikátním složením.

Poskytují unikátní možnost aplikace přírodních olejových nátěrů bez stírání s konečným vzhledem lakového olejového filmu !!

Díky difúzní prodyšnosti umožňují dřevu „dýchat“  (prostupnost vodních par). Olejem ošetřený dřevěný povrch dokáže reagovat na změny způsobené vlivem povětrnostních podmínek tak, že dřevo může měnit svůj objem /tvar a nedochází k poškození (tvorbě šupin, loupání) nátěru.

Výborně odpuzují srážkovou vodu (výrazně omezují smáčivost dřeva vodou – hydrofobní odolnost)

Zušlechťují dřevo a činí ho odolnějším a houževnatějším, čímž snižují praskání dřeva.

Obsahují přírodní pryskyřice, tungový olej zvyšující odolnost, UV stabilizační přísady snižující rozklad ligninu ve dřevě což snižuje žloutnutí a následné šednutí dřeva. Díky této unikátní kombinaci složení dokážou BSP oleje chránit dřevo i v bezbarvém – transparentním  provedení, což ocení majitelé dřevěných konstrukcí z modřínu. Olejové nátěry BSP umožňují zachovat přírodní vzhled dřeviny.

Hlavní výhodou olejových nátěrů BSP je jejich snadnější údržba, protože se neloupou a při pravidelné údržbě olejovaných povrchů stačí před renovačním nátěrem provést očištění a omytí povrchu vodou a vhodným čistícím prostředkem.

Transparentní – bezbarvá  UV odolná povrchová úprava BSP

Bezbarvou povrchovou úpravu volíme s ohledem na konstrukční ochranu dřeva. V případě moderní minimalistické dřevostavby s dřevěným pláštěm je potřeba zákazníka upozornit, že dřevěná fasáda bez konstrukční ochrany (bez přesahu střechy) má zásadní vliv na životnost dřevěné fasády a bude několika násobně více zatěžována povětrnostními vlivy než např. fasáda roubenky nebo srubu s více jak metrovým přesahem střechy. Ze zkušenosti víme, že jižní a západní stěny jsou degradovány několikrát rychleji než severní a východní stěny domu. Pro majitele domu, který bude chtít, aby jeho dřevený dům, chalupa, chata nebo zahradní domek co možná nejdéle vypadal jako nový a aby nepodléhal degradaci biotickým poškozením, bude nutné pravidelně udržovat nátěry a to včetně pravidelného vhodného čištění fasády. Nejjednodušším způsobem čištění exteriérového dřeva je umytí vodou za podpory neagresivního čistícího prostředku – BBB čistič a odšeďovač dřeva. Čištění dřevěné povrchu (fasády, pergoly, zahradní domy) by mělo probíhat jedenkrát ročně, nejlépe v období teplých letních měsíců. Každoroční očištění dřevěné fasády či různých exteriérových dřevěných prvků umožní odstranit organické části usazené na povrchu dřeva a nátěru, které mohou být případným zárodkem pro růst plísní, dřevozbarvujících hub atd. Tato pravidelnost nám umožní detailní inspekci stavu dřevěných částí a kontrolu hydrofobní účinnosti - odolnosti nátěru vůči vodě.  Pravidelná údržba nám šetří čas a peníze. Doplňující revitalizační nátěry v případě bezbarvých olejových nátěrů BSP lze provádět na dřevěných konstrukcích i lokálně. Není nutno přetírat celou dřevěnou konstrukci nebo fasádu. Příkladem můžou být sloupy pergoly, které jsou několika násobně více zatěžovány slunečním zářením a srážkovou vodou vůči jiným prvkům pergoly a zde nastává možnost pravidelné roční údržby sloupů pergoly a zajištění jejich ochrany doplňující vrstvou olejového nátěru BSP v bezbarvém provedení a tím zajištění hydrofobní a UV ochrany vůči povětrnostním vlivům.

Jednotlivé produkty olejových nátěrů BSP určené pro svislé dřevěné prvky

BSP napouštěcí olej

 • Excelentně vzlínavý, penetrující olej, který díky obsahu přírodních pryskyřic lépe vsakuje díky své skvělé vzlínavosti do hloubky dřeva a tím dřevo účinně chrání zevnitř.
 • Neobsahuje lněný olej, proto méně žloutne a tmavne
 • Obsahuje odolné vysychavé oleje (např. tungový dřevný olej a dehydratovaný ricinový olej) a proto dokáže vytvrdnout i bez obsahu syntetických pryskyřic.
 • Obsažená přírodní pryskyřice, tungový olej zvyšují odolnost, UV stabilizační přísady snižují rozklad ligninu ve dřevě, což snižuje žloutnutí a následné šednutí dřeva.
 • směs přírodních rostlinných olejů s dominantním podílem tungového oleje a polymerovaného tungového oleje
 • tónovatelný do různých transparentních odstínů

 

BSP napouštěcí olej vyžaduje dostatečný čas pro důkladné vytvrzení (proschnutí) před následným nátěrem (např. TOP olejem UV nebo BSP vrchním olejem), a to minimálně 3 dny za velmi dobrých podmínek (teplota nad 20°C, dostatečná cirkulace a nízká relativní vlhkost vzduchu), za běžných podmínek pak minimálně 1 týden.
Důvodem dlouhé doby schnutí je absence ekologicky méně příznivých sušidel a pomocných látek. Pokud dobu schnutí nedodržíte a přetřete BSP napouštěcí olej vrchním olejem (např. TOP olej UV nebo BSP vrchní) dříve, velmi to zpomalí (až několikanásobně) jeho celkové vytvrzení. Vrchní nátěr jako bariéra ještě více zpomalí odpařování pomalého ředidla z BSP napouštěcího oleje a sám pak bude dlouho dolepovat. A to je problém, obzvláště pokud nejde o konstrukční prvky, ale například o nátěr stolů, lavic, zahradního nábytku apod. Dodržení technologických přestávek pro schnutí olejů BSP vás odmění velmi kvalitním a odolným přírodním olejovým nátěrem.

BSP Vrchní olej

 • obsahuje přírodní pryskyřici, která zvyšuje jeho tvrdost, plnivost a zajišťuje filmotvornost oleje.
 • vytváří olejový film, který je paropropustný a neodlupuje se.
 • směs přírodních rostlinných olejů s dominantním podílem tungového oleje a polymerovaného tungového oleje
 • obsahuje účinnou UV ochranu
 • vytváří lakový olejový film matného až polomatného vzhledu

 

Všechny čisté přírodní rostlinné oleje jsou přirozeně lesklé. Výsledný olejový film BSP vrchního oleje je na přání zákazníků matný – polomatný (záleží na natíraném povrchu). Matného až polomatného  vzhledu bylo dosaženo přidáním speciálních matovacích vosků. Všechny „nadbytečné“ přísady do přírodních olejů samozřejmě degradují některé jejich přednosti. BSP vrchní olej je tedy jakýmsi kompromisem, který se snaží zohlednit požadavky zákazníků a přitom zachovat co nejvíce předností olejových nátěrů.

BSP vrchní olej žádné syntetické pryskyřice neobsahuje. BSP vrchní olej, který je formulován z tepelně upravených komponent (vysoce kvalitních přírodních polymerovaných olejů a přírodní pryskyřice) dokáže vytvořit ochranný film, který vypadá jako lak. Na rozdíl od standardních alkydových, akrylátových, polyuretanových a jiných exteriérových laků, je však tento lakový (olejový) film difuzní (paropropustný), tedy nedochází k šupinatění a loupání nátěru v důsledku vysychání a praskání dřeva. Před prováděním revitalizačních nátěrů se tak vyhnete pracnému broušení či chemickému odstraňování nesoudržných zbytků původního nátěru.

BSP TOP UV Olej

 • olej, který vypadá jako lak a nemusíte ho stírat, díky unikátnímu složení
 • obsahuje přírodní pryskyřici, která zvyšuje jeho tvrdost, plnivost a zajišťuje filmotvornost oleje.
 • vytváří lakový lesklý olejový film, který je paropropustný a neodlupuje se.
 • směs přírodních rostlinných olejů s dominantním podílem tungového oleje a polymerovaného tungového oleje
 • obsahuje účinnou UV ochranu, proto není nutné olej tónovat
 • vynikajicí přilnavost, vhodné pro revitalizaci dřeva natřeného alkydovými nebo akrylátovými lazurami.
 • obsahuje účinnou nanočásticovou hydrofobní ochranu
 • lze použít jako samostatný základní i vrchní nátěr
 • ideální pro obnovu zmatněných soudržných nátěrů

 

BBB TOP olej UV žádné syntetické pryskyřice (alkydy) neobsahuje. BBB TOP olej UV, který je formulován z tepelně upravených komponent (vysoce kvalitních přírodních polymerovaných olejů a přírodní pryskyřice) dokáže vytvořit ochranný film, který vypadá jako lak. Na rozdíl od standardních alkydových, akrylátových, polyuretanových a jiných exteriérových laků, je však tento lakový (olejový) film difuzní (paropropustný), tedy nedochází k šupinatění a loupání nátěru v důsledku vysychání a praskání dřeva. Před prováděním revitalizačních nátěrů se tak vyhnete pracnému broušení či chemickému odstraňování nesoudržných zbytků původního nátěru. Výsledný olejový film BBB TOP oleje UV je lesklý. Vlivem působení povětrnosti olejový film zvětrává, eroduje, sprašuje a úroveň lesku se s postupem času snižuje. Pokud je pro někoho lesklý film nevýhodou je možno přetřít TOP UV Olej oleje BSP vrchním, který nám poskytne polomatný vzhled.

Doporučené příklady a postupy BSP bezbarvých nátěrů:

1.příklad – nátěr jehličnatého nebo tvrdého dřeva v exteriéru ve dvou vrstvách (doporučujeme po 2 letech provést renovační údržbový nátěr)

1.vrstva – BSP TOP Olej UV (ředění 10 až 30% ředidla LB40 nebo LB60 u měkkých dřevin u tvrdých dřevin ředění 50 až 100% ředidla LB40 nebo LB60)

2.vrstva – BSP TOP Olej UV 

 

2.příklad – nátěr sibiřského modřínu (fasádní plášť) nebo evropského modřínu (plotové dílce)

1.vrstva -  BSP Napouštěcí olej

2.vrstva -  BSP TOP Olej UV nebo BSP Vrchní olej

3.vrstva -  BSP Vrchní olej nebo BSP TOP Olej UV

 

3.příklad – nátěr smrkového dřeva orientováno na jižní a západní stranu (zvýšená zátěž UV záření)

1.vrstva -  BSP Stabilizátor dřevního ligninu (blokátor žloutnutí)

2.vrstva -  BSP Napouštěcí olej

3.vrstva -  BSP TOP Olej UV

4.vrstva -  BSP Vrchní olej nebo BSP TOP Olej UV

 

4.příklad – nátěr smrkového dřeva s minimální konstrukční ochranou

1.vrstva -  Biocidní ochrana dřeva DERON

2.vrstva -  BSP Napouštěcí olej

3.vrstva -  BSP TOP Olej UV

4.vrstva -  BSP TOP Olej UV nebo BSP Vrchní olej

 

5.příklad – nátěr s nejvyšší odolností vůči povětrnostním vlivům (vhodné pro měkké dřeviny- smrk, jedle, borovice)

1.vrstva -  Biocidní ochrana dřeva DERON

2.vrstva -  BSP Stabilizátor dřevního ligninu

3.vrstva -  BSP Napouštěcí olej

4.vrstva -  BSP TOP Olej UV

5.vrstva -  BSP TOP Olej UV nebo BSP Vrchní olej (2 vrstvy)