Důležité zásady a postup při natírání ryze přírodních olejů na dřevo

Čím natřít dřevo?

Lněný olej, Tungový olej, Světlicový olej, Ricinový olej dehydratovaný.

Podstatou vysychání čistých přírodních olejů je oxidační polymerace, kdy olej rozetřený v tenké vrstvě do povrchu dřeva reaguje se vzdušným kyslíkem. Čisté přírodní oleje nemají cíl nahradit tónované olejové lazury, nebo přírodní UV oleje, ale jsou vhodným doplněním nabídky ochrany dřeva na přírodní bázi. Čisté přírodní oleje jsou pouze vyčištěné a neobsahují sikativa, UV stabilizátory ani rozpouštědla a proto jsou vhodné pro nátěry dřeva v interiérech, kde nedochází k degradaci nátěru působením abiotických a biotických činitelů. Použití čistých přírodních olejů v exteriéru je vhodné kombinovat (přetírat) s BSP UV přírodními nátěry nebo BBB penetrační olejovou lazurou pro exteriérové použití. Čisté přírodní oleje v interakci s BSP přírodními nátěry nebo tónovanou penetrační olejovou lazurou dosahují synergického účinku, tedy výrazně lepší odolnosti vůči povětrnostním vlivům než při samotném použití přírodního oleje (lněného, světlicového, konopného) v exteriéru. Např. lněný olej velmi dobře impregnuje (penetruje) do dřeva čímž ho chrání zevnitř, ale na venkovní dřevěnou fasádu není ideálním řešením jako samostatný nátěr, protože nedokáže dřevo chránit na povrchu vůči slunečnímu záření a zároveň nemá odolnosti vůči plísním a zamodrání dřeva. V případě použití čistého přírodního oleje v exteriéru je nejvhodnější tungový olej. Tungový olej jako jediný z rostlinných olejů vytvrzuje v celém svém objemu (díky unikátním třem konjugovaným vazbám v řetězci) a je také jediným vysychavým olejem, který polymerizuje na 100% (úplně ztuhne). Pro zvýšení odolnosti a životnosti nátěru v exteriéru je vhodné tungový olej přetírat BSP UV přírodním nátěrem a BBB penetrační olejovou lazurou čímž posílíme UV odolnost nátěru.

Upozornění: Přírodní rostlinné oleje jsou po staletí používány jako tradiční suroviny a přísady pro formulaci různých směsí, napouštědel a nátěrů na ochranu dřeva a dřevěných výrobků. Vůči olejovým lazurám, nátěrům a barvám vytvářejí přírodní alternativu a doplněk. Zvýrazňují krásu a kresbu dřeva. Jsou určeny především pro profesionály v oboru povrchových úprav dřeva.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Důležité: Broušení je nezbytné. Před natíráním nového (ještě povrchově neupraveného) dřeva je vhodné povrch upravit přebroušením. Srubovou kulatinu a masivní dřevěné konstrukce v interiéru přebruste brusivem zrnitosti P80 - P120. Hoblované povrchy - např. palubky, dřevěné obklady, zahradní nábytek a podobně, přebruste brusivem zrnitosti P100 - P120.

APLIKACE:

Důležité: Aplikační podmínky. Teplota při aplikaci by neměla být nižší než 10°C  vlhkost podkladu by neměla přesáhnout 20%. Kvalita broušení, nízká vlhkost dřeva a teplota oleje i podkladu zvyšují celkovou nasákavost dřeva, která úměrně ovlivňuje množství dřevem absorbovaného oleje a tedy i účinnost a odolnost celého nátěrového systému.

Postup aplikace: Před natíráním je nutné olej důkladně promíchat. Čisté přírodní oleje doporučujeme přiředit 20 až 50% lakovým dearomatizovaným benzínem (BBB ředidlo LB-60), Leinos 200 ředidlem – izoparafínem (vhodný pro alergiky), terpentýnovým olejem balzámovým.

Důležité: Olej na povrch dřeva nanášejte kvalitním plochým štětcem.

Olej je nutné vpravit co nejhlouběji do natíraného povrchu a rozetřít ve velmi tenké vrstvě. Na povrchu zpravidla zůstanou lokální nevsáknuté přebytky oleje, které je nezbytné dokonale rozetřít polosuchým štětcem a zapracovat do povrchu dřeva. Většinou i po zapracování štětcem zůstanou na dřevě lokální přebytky olejů, které je nutné setřít a zaleštit objemnější bavlněnou textilií nebo SuperPADem (netkaná textilie), zpravidla po 1 až 3 hodinách (závisí na teplotě a cirkulaci vzduchu a zda jste použili sušidlo do přírodních olejů), a to ještě dříve, než začne olej vytvrzovat, tedy dříve, než začne olej lepit a klást odpor při zapracování (zaleštění). Olej se tak nejen zapracovává, ale zároveň případně obsahující vosky se zapravují a zalešťují do struktury dřeva, aby vám po zaschnutí oleje nezůstaly na povrchu dřeva lesklé skvrny. Lněný, světlicový, tungový olej vytvoří po zapracování a setření povrchu hedvábně matný vzhled.

Špatné odvětrávání, chlad, podklady obsahující tříslovinu (např. dub) a vysoká spotřeba oleje (staré nebo hodně nasákavé dřevo) mohou dobu schnutí významně prodloužit. Olej potřebuje k úplnému vytvrzení cca minimálně 1 až 4 týdny.

Důležité: Přírodní surové oleje vyžadují ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Při zpracování (natírání) a následném schnutí olejů je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu (větrání) a to po dobu několika dní až týdnů. V případě nedostatečné cirkulace vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje. Surové přírodní oleje mají charakteristický zápach, který může být někomu nepříjemný, ale který postupně vymizí po úplném vytvrzení oleje (cca po měsíci). Proto je potřeba při jejich použití v interiéru v prvních týdnech po nátěru zajistit dostatečné větrání.

Pozor : Textilie (hadry) nasáklé olejem mohou mít tendenci se za určitých podmínek samovolně vznítit. Při dodržení jednoduchých pravidel, lze samovznícení jednoduše zabránit. Použité textilie (hadry) proto rozprostřete na volném prostranství, aby mohly proschnout, případně vyperte, nebo do konečné likvidace skladujte v uzavřených ocelových nádobách s vodou. K samovznícení nasáklých textilií nedochází náhle. Předchází tomu exotermická reakce při níž se uvolňuje energie ve formě tepla. Jakmile se uvolní více tepla než může uniknout z  textilie (hadry) namočené v přírodním oleji (nasáklé olejem po setření nevsáknutých přebytků oleje)  vede to ke zvýšení teploty textilie (hadry) a v důsledku tohoto hromadění tepla se mohou vznítit.