Nátěry dřeva

Nátěry dřeva

Ochrana dřevěných staveb.

Dřevo je živý materiál, který se stále častěji používá nejen ke stavbám horských chat, ale také ke stavbám rodinných domů. Ochrana dřeva, správně a důkladně ošetřené dřevo stářím získává svůj charakter a udržuje si svoji důstojnost po dlouhý čas.

Dřevěné konstrukce vyžadují ochranu.

Nátěry dřevěných ploch je vhodné provést co nejdříve během stavby, protože:

Sluneční světlo rozkládá povrchovou vrstvu dřeva a tím způsobuje zašednutí a zvedání vláken. Také nečistoty snáze ulpí na porézním povrchu. Vlhkost způsobuje bobtnání dřeva a při vyschnutí se znovu smrští. Časté změny vlhkosti vedou k praskání dřeva. Vlhkost také stimuluje mikrobiologický růst. Dřevo napadené namodráním rychle šedne a skvrny pronikají hluboko pod povrch. Plíseň je charakteristická černými body a roste pouze na povrchu dřeva. Plísně ani namodralé skvrny nesnižují pevnost dřeva. Přesto hniloba časem rozkládá dřevo tak, že je nepoužitelné.

Povrchová úprava proniká do dřeva a tím ho chrání a zmírňuje nežádoucí důsledky slunečního záření, vlhkosti a plísní. Povrchová úprava také chrání proti slunci a dává dřevu možnost přizpůsobit barvu okolní krajině. V otevřené krajině je expozice nepříznivých podmínek nadmíru vysoká. Zátěž jižní stěny je až pětkrát vyšší než na severní straně.

Volba odstínu

Výběr odstínu vnějšího pláště domu se může zdát obtížný, máme-li si představit velkou plochu na základě malého vzorku. Vybraný odstín se tak může ve skutečnosti lišit od naší představy.

Odstín vždy vypadá světlejší a jasnější na velké ploše, která je obklopena výraznou barvou okolí, než na malém vzorku nebo ve vzorníku. Odstíny působí různě i vzhledem k pohledové vzdálenosti. Tmavé tóny – bez ohledu na odstín – zapadnou do scenérie lépe při pohledu z dálky. Stavby na otevřených a světlých místech mohou mít světlý tón, ale na kraji temného lesa tmavý odstín vypadá lépe.

Berte také v úvahu denní dobu, počasí a změny prostředí v závislosti na ročním období, jež ovlivňují to, jak odstín vnímáme. Les rozzářený podzimní hrou barev, sněhem v zimě, jarní zelení nebo nespočtem barev léta, vytváří zcela odlišné pozadí pro zvolený odstín.

Ověřte svoji volbu nejprve na volném kusu dřeva shodném s tím, které je použito na stavbě. Finální vzhled vždy závisí na druhu dřeva, jeho pórovitosti, původním zbarvení a počtu nátěrů, které provádíme.

Doporučené postupy a pravidla pro ošetření dřeva v exteriéru

Dřevěné povrchy určené k povrchové úpravě nejprve zbavte prachu a volných nečistot.
Exteriérové stěny dřevěné stavby ošetřete biocidní ochranou dřeva (Deron Plus) nebo imprgnačním olejovým základem např. BSP Napouštěcím olejem nebo LEINOS 150 Impregnací dřeva, co nejdříve ve fázi její konstrukce.
Nevyluhovatelné biocidní impregnace Deron Plus chrání Vaši stavbu proti dřevokazným houbám, hmyzu, zamodrání a plísním.
Napouštěcí impregnační oleje chrání Vaši stavbu proti vlivům vlhkosti a mikrobiologickému růstu.
Před finální úpravou zkontrolujte, zda je dřevěný povrch suchý. Vlhkost dřeva by měla být do 20%. U staveb s vyšší vlhkostí doporučujeme s finální úpravou vyčkat několik měsíců, než vlhkost poklesne.
Teplota natíraného povrchu, nátěrové hmoty a vzduchu musí být vyšší než 5°C a relativní vlhkost během aplikace a schnutí pod 80%.Nenatírejte dřevěné povrchy, pokud je riziko deště nebo rosy. Po dešti pokračujte v nátěrech až poté, co je povrch zcela suchý. Nejlepší podmínky pro práci jsou tehdy, když je teplo, sucho a bezvětří, ale oblačno.
Při aplikaci tónovaných napouštěcích a penetračních olejových lazur je třeba věnovat pozornost napojování na ploše. Nenechávejte oleje zavadnout nebo zaschnout, protože pak bude místo napojení vypadat tmavší než zbytek plochy. Vyhněte se tomu tím, že budete postupovat od kraje ke kraji bez přestávky.
Aplikace základních napouštěcích olejů (BSP Napouštěcí olej, LEINOS 150 Impregnace dřeva) je nejúčinnější v 1 nátěru a vrchní konečný olejový nátěr (BSP Vrchní olej, BSP TOP UV Olej a LEINOS 260 Venkovní olejová lazura) je nejlepší a nejúčinnější ve 2 tenkých nátěrech.
Voda velmi snadno proniká do dřeva a tím i do celé konstrukce v místě příčného řezu. Abychom co nejlépe předešli takovému pronikání vlhkosti, doporučujeme opakovaně napustit hrany napouštědlem. V individuálních případech doporučujeme příčný řez přetmelit přetíratelným silikon-akrylátem.

Doporučené postupy a pravidla pro ošetření venkovních teras a zábradlí

Důvody a pravidla údržby nátěru:
Pravidelné ošetřování dřevěných teras vhodnými ošetřovacím přípravkem a olejem prodlužuje životnost dřeva, udržuje původní barvu a oddaluje proces šednutí způsobený slunečním UV zářením, který je přirozený pro všechny dřeviny vystaveným venkovním vlivům.
Celkovou životnost povrchové úpravy významně ovlivňuje poloha a charakter výrobku. Počasí se neustále mění a tím dřevu nedává prostor pro jeho regeneraci. Proto tímto dřevo stárne, předčasně se opotřebovává, ztrácí na své kráse. Obecně lze říci, že povětrností nejzatíženější plochy, na kterých se drží srážková voda (vč. sněhu a ledu) a sluneční záření zde dopadá pod nejstrmějším úhlem bude nutno revitalizovat resp. provádět běžnou údržbu min. 1 až 2-krát ročně. Aby dřevo zůstalo dlouhodobě hezké, mělo by být chráněno před nadměrným pohlcováním vlhkosti, před slunečním zářením a mechanickým oděrem. Vlivem povětrnostních vlivů se během sezóny olej z povrchu pomalu odstraní, tím u dřeva může docházet k šednutí a proto potřebuje odpovídající údržbu i dodatečnou úpravu povrchu olejem.
Jak provádět údržbu a dodatečnou úpravu povrchu:
Revitalizované plochy je vhodné nejprve očistit polyamidovým kartáčem, případně omést hrubším smetákem a omýt účinným čistícím prostředkem (Osmo čistící prostředek na dřevěné terasy). Z koncentrátu Osmo čistící prostředek na dřevěné terasy připravte mycí roztok naředěním vodouv poměru 1:25 až 1:1, ředění závisí na stupni znečištění. Již zešedlé dřevo je třeba před úpravou olejem odšedit odšeďovačem (např.BBB odšeďovač a čistič dřeva nebo Osmo odšeďovač), který naneseme na povrch štětcem nebo kartáčem. Přípravek necháme na povrchu působit 15 - 30 minut a následně provedeme očištění polyamidovým kartáčem a důkladné opláchnutí povrchu dostatečným množstvím vody. Poté necháme povrch proschnout minimálně 12 -24 hodin. Po vyčištění povrchu nanášíme terasový olej (BSP UV Terasový olej nebo LEINOS 236 Terasový olej) štětcem. Případné nevsáknuté přebytky olejů musíme zapracovat do dřeva suchým štětcem nebo tyto přebytky setřeme objemnou textilií.

Údržbový interval nátěrů

Potřeba údržbových nátěrů je významně ovlivněna klimatickými podmínkami a technickým řešením stavby. Údržbový interval je ovlivněn i umístěním v terénu, geografickou situací a topografickou orientací. Jižní a západní strany obvykle vyžadují údržbu dříve než ostatní stěny. Povrchy opatřené lazurovacím lakem nebo venkovním olejem obvykle vyžadují údržbu v intervalu 2 - 5 let. Můžete dosáhnout delšího intervalu a životnosti nátěrů, pokud povrchy opatrně omyjete od plísní a odstraníte mrtvá dřevěná vlákna dříve, než dojde k poškození na větší ploše. Údržbový interval u venkovních teras se pohybuje 1 - 2 krát ročně.