Doporučení a postup při aplikaci LEINOS 240 tvrdého oleje na dřevo v interiérech srubů, a roubenek

Tvrdý olej na dřevo

LEINOS 240 TVRDÝ OLEJ NA DŘEVO

Tvrdý olej LEINOS 240 je základním stavebním kamenem olejových systémů LEINOS pro ošetření nábytku, stěn a podlah v interiéru. Používá se jako základní bezbarvý či barevný impregnační nátěr pod odolné vrchní oleje a nebo, jako samostatný dvouvrstvý nátěr pro méně namáhané dřevěné povrchy, například obložení stěn a stropů v interiéru. U namáhaných výrobků jako jsou podlahy, schodiště, stolové desky zakončíme povrchovou úpravu odolným Tvrdým olejem LEINOS 245 Speciál nebo tvrdovoskovým olejem LEINOS 290.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Důležité: Broušení je nezbytné v případě pigmentovaných odstínů. Před natíráním nového (ještě povrchově neupraveného) dřeva je nutno povrch upravit přebroušením. Srubovou kulatinu a masivní dřevěné konstrukce přebruste brusivem zrnitosti P80 - P120. Hoblované povrchy - např. palubky, dřevěné obklady a podobně, přebruste brusivem zrnitosti P100 - P120.

APLIKACE:

Aplikační podmínky: Teplota při aplikaci by neměla být nižší než 10°C a vlhkost podkladu by neměla přesáhnout 20%. Kvalita broušení, nízká vlhkost dřeva a teplota oleje i podkladu zvyšují celkovou nasákavost dřeva, která úměrně ovlivňuje množství dřevem absorbovaného oleje a tedy i účinnost a odolnost celého nátěrového systému.

Doporučujeme: V případě pigmentovaných interiérových olejů je před samotnou aplikací, vhodné provést zkušební nátěr na kusu upravované dřeviny k ověření barevného odstínu.

Postup aplikace: Před natíráním je nutné olej důkladně promíchat. Dřevo musí být před nátěrem oleje vždy suché, dobře vybroušené a zbavené prachu a nečistot.  Olej nanášíme pevným štětcem (ANZA ELITE), válečkem z mikrovlákna (ANZA Platinum) nebo nanášecím rounem. Tvrdý olej LEINOS 240 je vhodné aplikovat ve dvou vrstvách. To proto, aby bylo dosaženo rovnoměrného zaplnění povrchu. I při aplikaci dvou vrstev lze s olejem pracovat velmi rychle, protože druhou vrstvu můžeme nanést již 20 minut po nánosu první vrstvy. Říkáme tomu aplikace mokrý do mokrého. (lze provádět jen u transparentní varianty)

Důležité: U pigmentovaných odstínů provádějte nátěr vždy ve směru dřevních vláken. Olej je nutné vpravit co nejhlouběji do natíraného povrchu a rozetřít ve velmi tenké vrstvě. Na povrchu zpravidla zůstanou lokální nevsáknuté přebytky oleje, které je nezbytné dokonale rozetřít polosuchým štětcem a zapracovat do povrchu dřeva. Pro dosažení optimálního vzhledu nátěru je vhodné 30 minut po poslední vrstvě nátěru do povrchu zapracovat (zaleštit) nevsáknuté přebytky oleje pomocí bílého PADu nebo z povrchu setřít (zaleštit) nevsáknuté přebytky oleje pomocí bavlněného hadru.

Doba schnutí: Suché po cca. 12 hodinách. Přetíratelné po cca. 16 - 24 hodinách. Tento systém vyžaduje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu, v objektech bez pohybu vzduchu použijte např. ventilátor. V případě nedostatečné cirkulace vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje.

Pozor: U olejem znečištěných textilií hrozí riziko samovznícení. Použité textilie proto rozprostřete na volném prostranství, aby mohly proschnout, nebo do konečné likvidace skladujte v uzavřených ocelových nádobách nebo v nádobách s vodou.

 

Doporučený olejový nátěr pro dřevěné stěny, stropy, obkladové palubky, stropní trámy (dřeviny smrk, borovice, modřín):

  1. vrstva – LEINOS 240.202 tvrdý olej bílý (doba schnutí min. 12 hodin)
  2. vrstva – LEINOS 240.002 tvrdý olej bezbarvý - doporučujeme zapracovat bílým PADem (netkanou textilií) nebo bavlněným hadrem do 30 až 60 minut po nanesení 2. vrstvy

 

Doporučený olejový nátěr pro dřevěné podlahy, schodiště, stoly, nábytek (měkké dřeviny):

  1. vrstva – LEINOS 240 (výběr dle odstínu) – doba schnutí min. 12 hodin
  2. vrstva – LEINOS 290.002 Tvrdovoskový olej bezbarvý – (doba schnutí min. 12 hodin)
  3. vrstva – LEINOS 290.002 Tvrdovoskový olej bezbarvý – poslední vrstvu nátěru doporučujeme zapracovat PADem bílým do 30 minut po nanesení - (plně zatížitelný po 21 dnech)