Srubařské tmely Woodchink - nejčastější otázky

Srubařský tmel Woodchink byl vyvinut pro tmelení spár srubů a roubenek. Materiál s obsahem hrubozrnných plniv vytváří po odpaření vody plastoelastickou hmotu se štukovou strukturou, která se podobá jemné omítce. Tmel i po zaschnutí zůstává díky svému složení stále pružný, vyrovnává pohyb klád či trámů a pracuje společně s pohybem dřeva. Tato vlastnost zaručuje tmelům dlouholetou trvanlivost ve spárách bez nutnosti další údržby.

 

Jak spočítat kolik materiálu budu potřebovat?

Spotřeba materiálu je vždy závislá na mnoha faktorech. Pro kalkulaci je třeba znát šíři, hloubku a tvar spáry. V rozích je opět spotřeba velmi specifická a záleží na tvaru a způsobu zpasování klád. Proto zde uvádíme průměrné hodnoty, které jsme získali z praktických testů. Pro přesnou kalkulaci je vždy lepší provést test na konkrétním srubu nebo roubence.

Šíře spáry 25 mm průměrná vydatnost z 600 ml salámu 5,5 metrů
Šíře spáry 30 mm průměrná vydatnost z 600 ml salámu 2,2 metru
Šíře spáry 40 mm průměrná vydatnost z 600 ml salámu 1,2 metru
Další šíře 50 mm a více je vhodné odzkoušet na konkrétním případu.

Doporučujeme vždy provést test na konkrétní dřevostavbě. U srubů z kulatiny zpravidla počítáme výtěžnost z jednoho 600ml balení 5.5m spáry. Roubenky ( hranaté trámy) podle šíře výsledné spáry dle výše uvedené tabulky.

 

 

Je vhodné tmelit ihned po stavbě srubu či roubenky?

Sruby a tradiční roubenky jsou postavené ze surového nesušeného dřeva a je zde předpoklad, že bude ještě budou trámy a kulatina několik let pracovat a usedat. To je hlavní důvod, proč je vždy lepší s tmelením počkat. Doporučujeme alespoň min. 2 až 3 roky (záleží na prostředí – obvykle stavba nejvíce „pracuje sesychá“ první tři roky), než se pustíte do tmelení. Tmely jsou pružné, dilatují pohyb dřeva do neuvěřitelných 65 %, ale již z našich zkušeností známe, že pohyb od novostavby do úplného usazení je často mnohem výraznější. Některé klády u srubů po sobě sjíždějí a v rozích se točí pravotočivé a levotočivé dřevo). To způsobuje, že se v tmelených spárách objevují trhliny. U roubenek je to podobné, záleží na technologii stavby. Někteří výrobci roubenek nechávají mezi trámy spáru, která umožní trámům volný pohyb a mohou se při vysychání točit. Pokud nemáte jinou možnost a nemůžete čekat, tak se srub nebo roubenka může zatmelit dříve s tím, že po několika letech se provede oprava a popraskané spoje se dodatečně opraví. Pokud máte stavbu se suchého dřeva (z lepeného hranolu), tak můžete tmelit ihned po stavbě. Je dobré před tmelením počkat s nátěry viz Je vhodnější tmelit srub před nátěry nebo ošetření? Všechny tyto spáry ihned po stavbě domů dobře seděly a takto to vypadalo po několika letech. Dřevo je přírodní materiál a vždy bude pracovat. Záleží samozřejmě i na použitých technologiích a způsobu usazení klád. Různí výrobci se budou od sebe lišit kvalitou a výsledným efektem, ale u naprosté většiny se budou podobné problémy alespoň částečně vyskytovat.

 

 

Proč je nutné tmelit spáry nebo praskliny v trámech?

Existuje mnoho důvodů, proč na dřevostavby používat spárovací tmely. Mezi nejčastější patří výrazné vylepšení tepelných vlastností domů. Během sesychání a sesedání dřevěné stavby začnou vlivem nerovnoměrného sesychání vznikat spáry a štěrbiny v rozích, koutech a čelech roubení a kulatiny. Tím dochází v těchto místech k masivním únikům tepla. Tmelením srubovým tmelem woodchink získáme ochranu trámů či klád před vlhkem, hmyzem a přístupem různých dřevokazných parazitů. Tmelením se výrazně prodlouží životnost domu, ušetříte mnoho energie a vyhnete se pozdějším problémům s napadeným dřevem .Jsou i některé dřevostavby, které nutně nepotřebují spárování. Mezi takové patří roubenky, u kterých je spára překryta dřevěnou lištou (některé roubenky). Také u takových staveb se najdou místa s prasklými trámy a rohy, kde je nutné zabránit vlivům počasí.

 

 

Je nutné použití těsnící šňůry?

Těsnící šnůra nám zaručuje dostatečnou dilataci spár a správnou funkci tmelu. Je důležité, aby se tmel přichytil pouze ve 2 bodech spáry a uprostřed spáry zůstal volný pro možnost pohybu a dilatace. To nám umožní pružná PE těsnící šnůra, na kterou se tmel nepřilepí a může se tak okolo volně pohybovat. Další výhodou použití šňůr je též úspora materiálu, který je v porovnání s cenou šnůr výrazně dražší. Neznamená to však, že můžeme tmel nahradit pouze těsnící šňůrou. Je třeba dodržet i určitou tloušťku tmelu naneseného na šňůře. Záleží vždy na celkové šířce a hloubce spáry. Mezi časté chyby patří nanesení velmi slabé vrstvy materiálu na šnůru, což po zaschnutí způsobuje tzv. opsání obrysu šňůry a později i praskání tmelu nad šňůrou. Těsnící šňůra se nepoužívá v místech, kde je spára menší než 1 cm. Tam se použije pouze tmel např. kolem oken, dveří, do menších prasklin atd...

 

 

Je vhodnější tmelit srub před nátěry nebo po ošetření?

Vždy je nejlepší aplikovat tmel na holé, ničím nenatřené dřevo. To ale v praxi většinou není možné, protože většina domů je již něčím natřena. Platí proto několik rad a informací, které vám pomůžou zjistit, zda je povrch vhodný nebo ne. Pokud je dřevo ošetřeno proti škůdcům prostředky jako (deron, bochemit, lignofix, borová sůl a podobné), povrch zůstane přilnavý a můžete tmelit. Je-li tmel natřen přírodním olejem popř. tenkovrstvou lazurou, která se vyznačuje hlubokou penetrací do dřeva, tak můžeme obecně říci, že tyto prostředky tmelu nevadí. Pokud se chystáte právě natírat, tak je lepší tmelit před nátěrem. Pokud je již natřeno, je vhodné počkat alespoň několik měsíců po nátěru. Tímto budou mít prostředky čas vsáknout se do dřeva. Zbytek dokoná počasí a částečně opět zdrsní povrch dřeva (slunce, déšť). Nevhodné je tmelit na silné vrstvy vosků, laky a podobné prostředky, které zabrání styku tmelu se dřevem. Pokud si nejste jisti, je vždy lepší provést test na nějaké spáře a po cca 3 týdnech se pokusit tmel oddělit. Tím zjistíte, jak dobře je povrch dřeva přilnavý pro tmel. Pokud jde snadno oddělit od dřeva, tak nezbývá než spáry očistit až na dřevo. Tmel nenanášejte na jiné tmely, které ve spárách nedrží. Je nutno před tmelením vyčistit.

 

Jaká je nejvhodnější šíře spáry?

Potřebná šíře spáry se odvíjí od průměru použitých klád na srubu (u roubenky od šíře trámů). Dalším faktorem při rozhodování je stáří stavby, stádium vyschnutí a vysedání stavby. Obecně lze říci, že čím menší průměry jsou použity, tím menších spár je potřeba. U srubů ,kde jsou průměrné klády široké cca 25–30 cm, doporučujeme šíři spáry alespoň 25 mm. To souvisí s hloubkou spáry. Optimální hloubka spáry pro tmelení je cca jedna třetina její šířky. Širší spára není na škodu a naopak spíše zlepší možnost dilatace. U roubenek hraje důležitou roli také design a široké spáry jsou tady žádané. Např pro šíři spáry A = 30 mm je hloubka B = 10 mm viz obr.
U srubů, kde jsou průměrné klády široké cca 25–30 cm, doporučujeme šíři spáry alespoň 25 mm. To souvisí s hloubkou spáry. Optimální hloubka spáry pro tmelení je cca jedna třetina její šířky. Širší spára není na škodu a naopak spíše zlepší možnost dilatace.

 

 

Jaké jsou nejčastější chyby při tmelení?

Než začnete tmelit, je potřeba si uvědomit, že stavby jsou stavěny zpravidla ze syrového dřeva a celá stavba si bude několik let sedat. Již v první otázce jsme popisovali, že tmelit by se mělo po 2 a více letech od stavby. Tmel je sice pružný a vydrží cca 63 % roztažení než se přeruší, ale v některých případech dochází k větším pohybům. Jedná se hlavně o sesychání fošen na falešném roubení a taktéž sesychání oblin při obkladu falešné sruboviny. Tyto fošny jsou za syrova  přidělány na pevný a nehybný podklad. Při šířce 20 cm se mohou až o 2 cm seschnout. V takovém případě může docházet ke koheznímu přerušení tmelu. viz obr. Pokud se to přesto stane, pak je dobré počkat alespoň 1 rok, než fošny doschnou (nebo se již spára nebude dále zvětšovat a přetmelit novou vrstvou. Při stavbě nové roubenky doporučujeme vyplnit tyto spáry pružnou těsnící šňůrou a po první topné sezóně zatmelit. Další chybou je slabá vrstva tmelu. 

 

 

V jakém počasí mohu aplikovat tmel?

Před tmelením je vhodné si zjistit předpověď počasí alespoň na několik následujících dní. Pro aplikaci tmelů je nutné, aby bylo alespoň +5 °C.

Faktory ovlivňující zasychání a práci s tmelem jsou různé nejvíce však: teplota prostředí, vlhkost vzduchu, vítr a savost dřevěného povrchu.

Nanesený tmel je třeba několik hodin chránit před přímým deštěm. Minimálně 7 dnů po nanesení nesmí být tmel vystaven teplotám pod 0 °C. Konečných plastických vlastností tmel v celé hmotě dosáhne po 1 měsíci. Tmel je třeba několik hodin po nanesení chránit před velkým osluněním. To by mohlo způsobit příliš rychlé odpařování vody ve slabších vrstvách naneseného tmelu a zanechat drobné trhlinky nebo vytvořit bubliny. Děje se to hlavně na podzim, kdy jsou velké změny v počasí. Raní nízké teploty a odpoledne vysoké, kde slunce je již nízko a svítí naplno do stěny. V případě že se přeci jen vytvoří (riziko hlavně u spár širších 30 mm) je třeba je druhý den propíchnout a opravit dokud tmel ještě nevyschnul.