Venkovní olejová barva 850.014 Kukuřičně žlutá 2,5 L + zdarma dárek v hodnotě 279 Kč - Anza Elite outdoor štětec úhlový 75 mm

Obsahuje tungový olej
ZDARMAZDARMA
850.014 KUKUŘIČNĚ ŽLUTÁ2
2 422 Kč / ks 2 001,65 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Venkovní olejová barva pro ochranu dřevěných konstrukcí v exteriéru. Obsahuje ricinový, lněný a vařený tungový olej.

Krycí olejová paropropustná barva na dřevo s odolností proti napadení dřevokaznými houbami. Olejová barva nepraská, neodlupuje se, tvoří elastický nátěrový film.

Detailní informace

95% zboží skladem
95% zboží skladem
v Ostravě - Hrabové připravené k nákupu - vyzvednutí v prodejně Po - Pá 8:00 - 16:00
Dárky k vybraným produktům
Dárky k vybraným produktům
získáte zdarma velmi kvalitní pracovní pomůcky štětce, válečky značky ANZA

Detailní popis produktu

Venkovní olejová barva na dřevo

Krycí paropropustná olejová barva na dřevo chrání dřevěné konstrukce ve venkovním prostředí. Není vhodná pro nátěry okenní drážky, sedací a podlahové vodorovné plochy ve venkovním prostředí vystavované povětrnostním vlivům. Krycí olejová barva na dřevo je velmi vhodná na neopracované dřevo.

Technické vlastnosti: Dobrá krycí schopnost. Tvoří elastický nátěrový film. Paropropustná s ochranným filmem proti napadení houbami, odolná proti slinám a potu podle DIN 53 160.

Barevný odstín: 850.014 Kukuřičně žlutá

Složení: lněný olej, tungový olej, vařený tungový olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, kaolín, křída, oxid křemičitý, oxid hlinitý, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, oxid zinečnatý, jodo-propynyl-butyl-carbamat, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 290 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie e od roku 2010)

Podklad a příprava povrchu: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbaven tuku a prachu a nesmí být savý. Neošetřené, drsné dřevo nejprve vykartáčujte.

Zpracování: Podklad musí být suchý, pevný zbaven prachu a nesmí být savý. Neošetřené, drsné dřevo nejprve vykartáčujte a natřete impregnací dřeva - LEINOS 150 Impregnace dřeva. Impregnaci dřeva nechejte 16 až 24 hodin proschnout a následně proveďte aplikaci Leinos venkovní olejové barvy štětcem. válečkem nebo nástřikem při teplotě okolí a povrchu nad 15°C. Je nutné provést 2 nátěry venkovní olejovou barvou. Před použitím barvu pečlivě promíchejte!

Doba schnutí: Při 20°C a 50% relat. vlhkosti vzduchu: suché proti prachu cca po 12 hodinách. Suché a přetíratelné po 24 hodinách. Tento nátěrový systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se v případě nedostatečné cirkulace vzduchu postarejte o dostatečné větrání (v uzavřených prostorech) např. pomocí ventilátoru. Zabráníte tak tvorbě zápachu.

Velikost balení: 2,5 lt

Spotřeba: 12 až 20 m²/ z 1 litru na hoblovaném nebo broušeném povrchu. Na drsném kartáčovaném povrchu je spotřeba mírně vyšší.

Vydatnost z balení 2,5 lt cca 30 až 50 m² v jedné vrstvě

Skladování a trvanlivost: Originální balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Skladujte v chladu, suchu a neprodyšně uzavřené. Otevřený obal dobře uzavřete. Zbytky barvy přeplňte domenších nádob.

Ředící a čistící prostředky: Pracovní nástroje čistěte ještě před zaschnutím oleje LEINOS Ředidlem 200.

Zvláštní upozornění: Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

GISCODE:
Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Doplňkové parametry

Kategorie: LEINOS 850 venkovní olejové barvy
? odstín (vzhled nátěru): 850.014 Kukuřičně žlutá
? velikost balení: 2,5 lt
? vydatnost z 1 litru: cca 12 až 20 m²
? vydatnost z balení 2,5 L (1 vrstva): cca 30 až 50 m²
? doporučený počet nátěrů: 2 vrstvy
? doba schnutí: cca 24 hodin

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

LEINOS_Logo_2

LEINOS je ochranná známka německé společnosti Reincke Naturfarben GmbH. LEINOS naturfarben se zabývá vývojem, výrobou a prodejem výrobků, které uspokojují stále rostoucí ekologické nároky a očekávání klientů a jejich starost o vlastní zdraví.

LEINOS byl jednou z prvních značek používající termín "Naturfarben" (přírodní nebo přirozená barva). LEINOS přírodní barvy jsou vyrobeny převážně z přírodních produktů a nebo z přírodně identických látek a neobsahují biologicky nerozložitelné znečišťující látky. Na výrobu produktů LEINOS se užívá pouze cca 150 surovin. Účinky těchto surovin na člověka a životní prostředí jsou dobře známé a proto zvládnutelné. LEINOS používá pro své výrobky téměř výhradně opravdu přírodní suroviny. Ty jsou ovšem násobně dražší a obtížněji dostupné, než běžné syntetické suroviny. LEINOS není běžnou značkou pro prodej v supermarketech. Je určen pro náročného zákazníka, který vyhledává a požaduje kvalitní přírodní nátěry bez kompromisů za tomu odpovídající ceny.

Nejdůležitějším kritériem firmy LEINOS pro výběr surovin je nejvyšší možná snášenlivost s lidmi, snášenlivost s životním prostředím a vynikající technické vlastnosti - to vše pod novým heslem:

istá příroda - zdravé prostředí - přirozenost"

 

Všechny výrobky LEINOS jsou šetrné k lidem. Téměř všechny výrobky LEINOS jsou po konzultaci s lékařem vhodné pro alergiky.

LEINOS je členem Mezinárodní asociace výrobců přírodních stavebních materiálů - INVENA a je zavázán dodržovat její obecné zásady,  např. uvádění úplného složení výrobků.