LEINOS 150 Impregnace na dřevo 10 l + zdarma dárek v hodnotě 462 Kč - 1 ks Anza Elite outdoor štětec 100 mm a 1 ks Anza Elite štětec úhlový 75 mm

 
Doprava zdarma
 

Impregnace na dřevo neuzavírající póry, používaná před nanášením olejových barev a lazur. S ochranným filmem proti zamodrání. Pro venkovní použití.

Dostupnost Skladem
Cena 4 456,50 Kč bez DPH
5 392,37 Kč / ks    
Značka LEINOS naturfarben
Kategorie Impregnace dřeva
 

Oblast použití:
Impregnace neuzavírající póry pro všechny savé dřevěné podklady ve venkovním prostředí. S ochranným filmem proti napadení houbami. Impregnace proniká hluboko do dřeva a vytváří optimální kontakt pro další nátěry.

Technické vlastnosti:
Světlé savé podklady po zaschnutí mírně ztmavnou.

Barevný odstín:
Transparentní, nahnědlý.

Složení:
Lněný olej, tungový olej, vařená směs lněného oleje, isoparafín, Jodo-propynylbutyl-carbamat, sušidla.
Obsah VOC tohoto výrobku je max. 360 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 700g/l (kategorie "f" od roku 2010).

Podklad a příprava:
Výrobek před použitím pečlivě promíchejte.

Zpracování:
Neředěnou impregnaci nanášejte rovnoměrně pomocí štětce. Nanášení je možné také válečkem, stříkáním anebo máčením. Naneste sytě jednu vrstvu. Zůstanou-li někde po 20 minutách viditelné lesklé skvrny, rozetřete je opět pomocí štětce. Nátěr nechejte 16 - 24 hodin schnout. Před dalším ošetřením jiným LEINOS výrobkem musí být impregnovaný podklad dobře proschlý.

Doba schnutí:
Při 20 °C a 50 – 55 % relativní vlhkosti vzduchu: přibližně 16 - 24 hodin. Při nanášení a sušení impregnace zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Velikost balení a spotřeba:
Přibližně 60 - 80 ml/m² na jednu vrstvu – může se lišit v závislosti na savosti podkladu.
Průměrná spotřeba z balení na jednu vrstvu
z balení 0,75l cca 11 m²
z balení 2,5l   cca 36 m²
z balení 10l    cca 144 m²

Skladování a trvanlivost:
Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Skladujte v chladu, suchu, ale při teplotě nad nulou.

Ředící a čistící prostředky:
Pracovní nástroje čistěte ještě před zaschnutím oleje LEINOS Ředidlem 200.

GISCODE:
Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti:
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

odstín (?) bezbarvý
velikost balení (?) 10 lt

LEINOS je ochranná známka německé společnosti Reincke Naturfarben GmbH. LEINOS naturfarben se zabývá vývojem, výrobou a prodejem výrobků, které uspokojují stále rostoucí ekologické nároky a očekávání klientů a jejich starost o vlastní zdraví.

LEINOS byl jednou z prvních značek používající termín "Naturfarben" (přírodní nebo přirozená barva). LEINOS přírodní barvy jsou vyrobeny převážně z přírodních produktů a nebo z přírodně identických látek a neobsahují biologicky nerozložitelné znečišťující látky. Na výrobu produktů LEINOS se užívá pouze cca 150 surovin. Účinky těchto surovin na člověka a životní prostředí jsou dobře známé a proto zvládnutelné. LEINOS používá pro své výrobky téměř výhradně opravdu přírodní suroviny. Ty jsou ovšem násobně dražší a obtížněji dostupné, než běžné syntetické suroviny. LEINOS není běžnou značkou pro prodej v supermarketech. Je určen pro náročného zákazníka, který vyhledává a požaduje kvalitní přírodní nátěry bez kompromisů za tomu odpovídající ceny.

Nejdůležitějším kritériem firmy LEINOS pro výběr surovin je nejvyšší možná snášenlivost s lidmi, snášenlivost s životním prostředím a vynikající technické vlastnosti - to vše pod novým heslem: istá příroda - zdravé prostředí - přirozenost"

Všechny výrobky LEINOS jsou šetrné k lidem. Téměř všechny výrobky LEINOS jsou po konzultaci s lékařem vhodné pro alergiky.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.