BSP napouštěcí olej na dřevo 0,9 L - Modřín UV+BS

Obsahuje tungový olej
Značka: BBB barvy
795,01 Kč / ks 657,03 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

BSP napouštěcí olej na dřevo - vařený přírodní olej na dřevo bez syntetických pryskyřic, s přísadou stabilizátoru dřevního ligninu proti šednutí a žloutnutí dřeva. Impregnační základ před nátěrem oleji BSP vrchní nebo BSP TOP Olej UV. Excelentně vzlínavý, penetrující olej, který díky obsahu přírodních pryskyřic lépe vsakuje díky své skvělé vzlínavosti do hloubky dřeva a tím dřevo účinně chrání zevnitř.

Detailní informace

95% zboží skladem
95% zboží skladem
v Ostravě - Hrabové připravené k nákupu - vyzvednutí v prodejně Po - Pá 8:00 - 16:00
Dárky k vybraným produktům
Dárky k vybraným produktům
získáte zdarma velmi kvalitní pracovní pomůcky štětce, válečky značky ANZA

Detailní popis produktu

Napouštěcí olej na dřevo

BSP napouštěcí olej na dřevo je polymerovanou směsí přírodních rostlinných olejů (tzv. „stand oil“) s dominantním podílem tungového oleje a polymerovaného tungového oleje. Polymerace je chemickou reakcí, při které z malých molekul (monomerů) vznikají vysokomolekulární látky (polymery). Vařením (polymerací) se oleje zbavují nežádoucích látek (zbytků vody, organických nečistot, mykóz apod.) a zároveň dochází k vytváření delších olejových řetězců, které po vytvrzení dávají olejům pevnější vazby a tudíž i kvalitativně lepší mechanické a chemické vlastnosti. Vařením tedy vytváříme oleje čistší a odolnější – vznikají tzv. „stand oily“.
Každý jednotlivý přírodní olej má různé přednosti, ale i nevýhody. Vhodnou kombinací jednotlivých olejů lze jejich přednosti synergicky posílit a nevýhody eliminovat. BSP napouštěcí olej je vyváženou kombinací (směsí) kvalitních rostlinných olejů a polymerovaných rostlinných olejů s přídavkem přírodní pryskyřice (modifikované kalafuny), která je ve speciálním reaktoru za vysoké teploty polymerována (což je nezbytné k provázání jednotlivých prvků směsi a zabránění jejich postupnému oddělování). Výsledná směs je pak po vychladnutí pomocí bezaromátových rozpouštědel s vysokým bodem varu upravena na aplikační viskozitu (naředěna).

VYDATNOST:
Měkké a opracované dřevo (v exteriéru nejlépe prvotně ošetřené nevyluhovatelnou biocidní ochranou – např. DERON): cca 8 – 10 m2/l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti a stáří povrchu, dále na typu, kvalitě a vlhkosti dřeva a rovněž na způsobu aplikace. Pro stanovení přesné vydatnosti je nutné provést zkoušku na konkrétní dřevině.

SCHNUTÍ:
BSP napouštěcí olej vyžaduje dostatečný čas pro důkladné vytvrzení (proschnutí) před následným nátěrem (např. TOP olejem UV nebo BSP vrchním olejem), a to minimálně 3 dny za velmi dobrých podmínek (teplota nad 20°C, dostatečná cirkulace a nízká relativní vlhkost vzduchu), za běžných podmínek pak minimálně 1 týden.
Poznámka: Důvodem dlouhé doby schnutí je absence ekologicky méně příznivých sušidel a pomocných látek. Pokud dobu schnutí nedodržíte a přetřete BSP napouštěcí olej vrchním olejem (např. TOP olej UV nebo BSP vrchní) dříve, velmi to zpomalí (až několikanásobně) jeho celkové vytvrzení. Vrchní nátěr jako bariéra ještě více zpomalí odpařování pomalého ředidla z BSP napouštěcího oleje a sám pak bude dlouho dolepovat. A to je problém, obzvláště pokud nejde o konstrukční prvky, ale například o nátěr stolů, lavic, zahradního nábytku apod.

ŘEDĚNÍ:
Neředí se. Je připraven v aplikační viskozitě. Pouze v případě nutnosti lze použít ředidla LB-40 nebo LB-60.

ZPŮSOB APLIKACE:
Nejlépe štětcem, případně válečkem s nízkým chlupem, máčením nebo stříkáním.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY:
Teplota natíraného povrchu, olejové aplikační směsi a okolního vzduchu při aplikaci a schnutí nesmí během nanášení a schnutí klesnout pod +5°C (vždy ale minimálně 3°C nad rosný bod) a neměla by být vyšší než 25°C. Během aplikace a schnutí by povrch neměl být vystaven účinkům přímého slunečního záření.
Poznámka: V horkých letních dnech proto doporučujeme venkovní povrchy nenatírat hned ráno, kdy bývá povrch dřeva ještě vlhký od rosy a také ostré slunce by mohlo ještě ne zcela vytvrzený olej znehodnotit zvrásněním. Pokud nemáte možnost provádět nátěr v dílně nebo ve stínu, je potřeba vyčkat zatažené oblohy nebo natírat až navečer, kdy dřevo již není rozpálené sluncem a noc poskytne oleji dostatek času pro nezbytné vytvrzení. Relativní vlhkost okolního vzduchu během aplikace a schnutí by neměla přesáhnout hodnotu 70%. Aplikaci načasujte pokud možno tak, abyste v několika nejbližších hodinách nevystavili nevytvrzený olejový nátěr přímému dešti nebo ostrému slunci.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Dřevo musí být před napuštěním čisté a suché, zbavené prachu a nečistot, očištěno od stop po tuku nebo pryskyřici. Nesmí obsahovat více než 14% vlhkosti.
Broušení: Pro případ, kdy pracujete s měkkým dřevem, které ještě nikdy nebylo natřeno (nové dřevo), doporučujeme dřevo nejprve přebrousit (např. také nově zakoupené palubky, kde dřevní vlákna jsou na povrchu zapečena horkou frézou a dřevní póry jsou tak uzavřené). Použijte postupně brusivo různých zrnitostí. Poslední broušení by mělo být u dřevostaveb provedeno brusivem o zrnitosti P80 - P100. U povrchů hodně nesourodých (např. větší výskyt suků) můžete po broušení P80 provést ještě finální brus P120. U venkovních povrchů nepoužívejte jemnější brusivo než P120. V interiéru používejte brusivo P120 – P150, na nábytek lze použít i jemnější brusivo (P180).

Biocidní ochrana: Dalším vhodným krokem před impregnací dřeva BSP napouštěcím olejem je u měkkých dřevin ošetření nevyluhovatelným biocidním přípravkem (např. přípravky řady DERON). Tento krok není běžně nezbytný (u tvrdých a exotických dřevin většinou nebývá potřebný). Je ale vhodný u povrchů z měkkého dřeva exponovaných tak, že případná vlhkost se bude ve dřevě zdržovat delší dobu a ranní rosa vydrží až do odpoledních hodin (místa s vysokou nadmořskou výškou, špatně větraná a dlouhodobě stíněná místa, blízkost potoka či lesa apod.).

Poznámka: Nedoporučujeme aplikovat BSP napouštěcí olej na zašedlé povrchy. Výsledkem by byl nevzhledný šedohnědý povrch. Zašedlé dřevo je potřeba nejprve odšedit (například BBB odšeďovač a čistič dřeva, nebo LEINOS odšeďovač 940).

VLASTNÍ APLIKACE A VYTVRZENÍ:
Obaly otevírejte až těsně před vlastním nátěrem. Obsah obalu vždy důkladně promíchejte. Nanášejte olej nejlépe štětcem, a to rovnoměrně a nejlépe po směru dřevních vláken (to je důležité především v případě použití tónovaného oleje). Hodně nasákavá místa na povrchu dřeva doplňte opakovaně.
Měkké dřevo dokáže pojmout více BSP napouštěcího oleje, nežli tvrdé dřevo. Větší porce oleje ve dřevě pak ale také déle vytvrzuje (schne). Je nezbytné dodržet zasychací časy uvedené v bodě „SCHNUTÍ“ (viz. výše). Odměnou za Vaši trpělivost při vytvrzování nátěru Vám ale bude UV odolný a dlouho světlý povrch dřeva.
Pokud nechcete nebo nemůžete dodržet delší zasychací (vytvrzovací) čas, potřebný pro aplikaci BSP napouštěcího oleje, můžete si snadno „vyrobit“ rychleji schnoucí napouštěcí olej (například naředíte TOP olej UV v poměru 1 : 1 s ředidlem LB-40), který vám umožní za dobrých podmínek aplikovat vrchní olej (např. BSP vrchní nebo TOP olej UV) již následující den. Přijdete ale o výhodu stabilizace dřevního ligninu.
Pokud nechcete o výhodu ochrany dřevního ligninu přijít, lze jí také dosáhnout samostatnou aplikací pomocí výrobku BBB stabilizátor dřevního ligninu. Je to ale „nátěr navíc“, který vám přidá práci a ubere minimálně 1 den pro jeho zasychání. Pracovní postup by v tomto případě vypadal takto:
1. 1x aplikace BBB stabilizátor dřevního ligninu.
2. Schnutí minimálně 24 hodin (za optimálních podmínek).
3. Jemné přebroušení naježených dřevních chlupů (BBB stabilizátor je ředěný vodou) s následným odstraněním prachu.
4. 1x nátěr naředěný TOP olej UV (ředěno 1 : 1 s ředidlem LB-40).
Zcela určitě je tedy ekonomicky výhodnější dodržet zasychací čas po aplikaci BSP napouštěcího oleje.
Poznámka: Doba vytvrzení oleje se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Vyhýbejte se proto zbytečnému hromadění vlhkosti, která se normálně tvoří při stohování natřených výrobků.

STUPEŇ LESKU:
Lesklý.
Poznámka: Všechny čisté přírodní rostlinné oleje, které nezasáknou do dřeva zcela, ale vytváří na povrchu dřeva nezasáknuté hladinky oleje nebo olejový film, jsou přirozeně lesklé. BSP napouštěcí olej ale zcela penetruje do dřeva a povrch dřeva proto lesklý není. Případné nevsáknuté přebytky BSP napouštěcího oleje (většinou na špatně nasákavých místech povrchu dřeva, jako jsou suky a dřevní žíly) je proto potřeba důkladně setřít.

ODSTÍNY:
Bezbarvý. Případně lze tónovat dle vzorkovnic dodavatele. BSP napouštěcí olej lze tónovat speciální mikropigmentací (transparentními oxidy na bázi železa), která významně posiluje celkovou UV odolnost nátěru.

FINÁLNÍ NÁTĚR:
BSP napouštěcí olej slouží jako nezbytný základ před použitím finálního (konečného) olejového nátěru (např. TOP olej UV nebo BSP vrchní olej). BSP napouštěcí olej Impregnuje dřevo do hloubky, omezuje kroucení a praskání dřeva, zvyšuje odolnost dřeva proti působení vody, stabilizuje dřevní lignin a v neposlední řadě také sjednocuje a snižuje nasákavost povrchu dřeva, což je nezbytné před aplikací finálního nátěru oleji TOP olej UV nebo BSP vrchní. Všechny přírodní oleje bez obsahu syntetických pryskyřic totiž mají tendenci zasáknout hluboko do dřeva. Pro účinnou ochranu povrchu dřeva je ale potřeba, aby finální olejový nátěr „zůstal na povrchu“ a vytvořil tak „olejový film“, tedy účinnou olejovou bariéru, dovybavenou UV ochranou a hydrofobní ochranou a také matovacími vosky, aby tento ochranný film nebyl vysoce lesklý a vyhověl tak požadavkům zákazníků. Pro udržení oleje na povrchu dřeva proto nestačí pouze jeho „zahuštění“ přírodní pryskyřicí. Je tedy nezbytné použít před aplikací finálního nátěru napouštěcí olej, který sjednotí a sníží nasákavost povrchu dřeva a pomůže finálnímu nátěru zůstat na povrchu a vytvořit celistvý olejový film, a to nejlépe již ve 2 finálních nátěrech.

UPOZORNĚNÍ:
Textilie nasáklé BSP napouštěcím olejem (v případě jejich použití pro setření nevsáknutých přebytků oleje) nikdy neházejte na hromadu, ale skladujte před jejich konečnou likvidací ve vzduchotěsných kovových nádobách nebo v nádobách s vodou, případně je rozprostřete na dobře větraném místě a nechejte proschnout. V opačném případě může dojít k jejich samovznícení.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:
BBB ředidlo LB-40, BBB ředidlo LB-60, terpentýn balzámový.

SKLADOVÁNÍ:
12 měsíců od data výroby v uzavřených, originálních obalech při teplotě 5-25°C. Po otevření ihned spotřebujte! Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte v těsně uzavřených obalech na čistém, suchém a dobře větraném místě. Odstraňte zdroje tepla, jisker a otevřeného ohně.

Důležité upozornění: Obsažený tungový olej je silně oxidativní. Po otevření originálního obalu se poměrně rychle odpaří přípravek proti škraloupovatění, který zamezuje přístupu vzdušného kyslíku a olej začne za přítomnosti kyslíku vytvrzovat. Obsažený tungový olej vytvrzuje jako jediný přírodní rostlinný olej (díky třem konjugovaným dvojným vazbám v řetězci) v celém objemu (nikoliv pouze od povrchu), což sice umožňuje oleji vytvářet jedinečný olejový film, ale bohužel také znemožňuje dlouhodobě skladovat již jednou otevřený obal, do kterého vnikl kyslík. Proto si z originálního obalu odlévejte vždy jen takové množství oleje, které jste schopni bez odkladů zpracovat a originální obal ihned důkladně uzavřete. Z hlediska pracovního komfortu a z důvodu rizika znehodnocení je proto bezpečnější zakoupit raději několik menších originálních obalů, nežli jeden velký.

BALENÍ:
Lakovka 1 litr (obsah 0,9 l)

ZÁRUČNÍ DOBA:
12 měsíců od data výroby (v originálním balení).

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ:
Obaly jsou opatřeny štítky s bezpečnostními údaji, které by měly být dodrženy. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou podrobně uvedeny v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání

Doplňkové parametry

Kategorie: BSP Napouštěcí olej na dřevo
? odstín (vzhled nátěru): modřín UV+BS
? velikost balení: 0,9 lt

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

images

 Tato česká značka barev je ryze věrná povrchovým úpravám dřeva. V posledních několika letech začala značka BBB barvy svým zákazníkům dodávat materiály pro přírodní ochranu dřeva, především přírodní oleje a vosky.

 Nejnověji pak moderní polymerizované oleje a směsi olejů (vařené oleje), které jsou díky úpravě ve speciálních reaktorech mnohem odolnější a pro úpravu dřeva vhodnější než tradiční, pouze rafinované přírodní oleje.

 BBB barvy velmi úspěšně spolupracují s několika tuzemskými výrobci nátěrových hmot, kteří podle jejich podnětů vytvářejí nové materiály na bázi upravených přírodních olejů a vosků.

Mnohé tyto materiály jsme aplikovali a testovali ve spolupráci se značkou BBB barvy na různých masivních dřevostavbách. Nabízený sortiment obsahuje vyvinuté a odzkoušené oleje, olejové lazury, vodou ředitelné modifikované oleje, modifikované vodou ředitelné lazury s voskem a pod., které posléze tónujeme zákazníkům speciálními mikronizovanými pastami do řady tradičních i módním trendům poplatných barevných odstínů.