TUNG tér 0,9 L tmavý ořech TT

Obsahuje tungový olej
Značka: BBB barvy
500 Kč / ks 413,22 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

TUNG TÉR přírodní netónovaný je připravenou aplikační směsí čistých přírodních produktů – borovicového dehtu, tungového (čínského dřevného) oleje a terpentýnového oleje.

TUNG TÉR po zaschnutí je v přírodě plně odbouratelný a nezatěžuje životní prostředí. Jedná se o kapalinu tmavohnědé barvy s charakteristickým kouřovým zápachem, který časem vyprchá. Je určen pro použití v exteriéru.

Detailní informace

95% zboží skladem
95% zboží skladem
v Ostravě - Hrabové připravené k nákupu - vyzvednutí v prodejně Po - Pá 8:00 - 16:00
Dárky k vybraným produktům
Dárky k vybraným produktům
získáte zdarma velmi kvalitní pracovní pomůcky štětce, válečky značky ANZA

Detailní popis produktu

Zvláštní upozornění:
Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé vzhledem k obsaženým přírodním surovinám (dřevní tér, tungový olej). V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy nezbytně nutné před nátěrem provést zkušební nátěr. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

Nejúčinnější složkou TUNG TÉRu z hlediska ochrany dřeva je borovicový dehet. Protože samotný borovicový dehet je hustý a dlouho schne, je potřeba ho vhodně kombinovat s tungovým olejem a naředit terpentýnem. TUNG TÉR je přírodní aplikační směsí, zhotovenou podle stovky let staré a v praxi nesčetněkrát ověřené skandinávské receptury, kde lněná fermež je nahrazena kvalitativně lepším a v povětrnosti odolnějším tungovým olejem. Tungový olej na rozdíl od tradiční lněné fermeže lépe a rychleji vytvrzuje, je mechanicky odolnější, má lepší hydrofobní vlastnosti (lépe odolává působení vody), je přirozeně antiseptický (lépe odolává plísním a řasám) a rovněž méně žloutne a tmavne.
TUNG TÉR je vhodný k ochraně dřevěných konstrukcí, staveb a výrobků (především z měkkého dřeva), které jsou zatíženy povětrnostními vlivy. Např. dřevěné kostely, sruby, roubenky, stodoly, lodě, šindelové střechy, kůly, mola, lávky, ploty, povozy, pergoly, obklady, okenice apod. TUNG TÉR není vhodný pro použití v interiéru. Důvodem je intenzivní charakteristický zápach borovicového dehtu a terpentýnu, přestože po čase pomalu vyprchá. TUNG TÉR rovněž není vhodný k nátěrům zahradního nábytku, protože borovicový dehet velmi dlouho vytvrzuje, je dlouho „živý a mazlavý“ a hrozí riziko zašpinění oděvu.
TUNG TÉR vytváří v podpovrchové části dřeva tenkou ochrannou vrstvu, která velmi dobře odolává vlivům povětrnosti, rozkladnému UV záření a také škůdcům, plísním a hnilobám. TUNG TÉR je přirozeně antiseptický. Snadno se roztírá a po zaschnutí zajišťuje ekologickou ochranu dřeva.
Pro zvýšení UV odolnosti (proti šednutí dřeva), z důvodu barevné stálosti a především na základě poptávky zákazníků lze TUNG TÉR barevně přitónovat speciálními mikronizovanými pigmenty do několika vhodně zvolených barevných odstínů.

CHARAKTERISTIKA:
Určen pro použití v exteriéru.
Hotová aplikační směs, která je již připravena k nátěru.
Po zaschnutí nátěru přírodní a šetrný způsob ochrany dřeva.
Vhodný především pro ochranu měkkých dřevin.
Výtečně penetruje do dřeva.
Je přirozeně antiseptický.
Účinně chrání proti povětrnosti (vodě, UV záření).
Ochrana proti dřevním škůdcům, plísním a hnilobám.
Lze barevně tónovat speciálními pigmenty.
Snadná aplikace – lehce se roztírá i na neupraveném dřevě.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Název : TUNG TÉR
Další názvy směsi : BBB TUNG TÉR
Ostatní názvy : Směs borovicového dehtu, tungového oleje a terpentýnu
Skupenství : kapalina
Barva : tmavě hnědá
Zápach : charakteristický kouřový
Hustota (při 20°C) : 0,90 – 0,94 g/cm3
Rozpustnost ve vodě : nerozpustný
Obsah netěkavých látek (sušiny) : 58% objemu
Sušina : 60% hm.
Max. obsah VOC ve výrobku : 360 g/l
Třída nebezpečnosti hořlavé látky : II

APLIKACE:
Nejlépe štětcem.

ODSTÍN: tmavý ořech TT

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Ošetřované dřevo musí být čisté a suché. Nečistoty a staré nátěry odstraňte. V případě čištění ředidly (například nitro ředidlem) nechejte povrch odvětrat. Šedé skvrny, plísně a mechy odstraňte pomocí příslušných přípravků. Dřevo nechejte proschnout.

PODMÍNKY PRO NÁTĚR:
Nátěr je vhodné provádět za teplého počasí, aby se dobře roztíral a lépe penetroval do dřeva. Abyste se vyhnuli riziku tvorby skvrn, musí být dřevo před nátěrem suché. Nátěr se provádí minimálně 2x. Každý další nátěr následuje vždy až po zaschnutí předchozího nátěru dle podmínek pro zasychání (min. po 2 dnech, lépe po 1-2 týdnech).
Poznámka: Pokud není ošetřované dřevo měkké, broušené a dostatečně suché anebo pokud ošetřujete tvrdé a málo nasákavé dřevo, je vhodné odložit druhý nátěr až na další rok.

POSTUP APLIKACE:
Nejprve TUNG TÉR důkladně promíchejte. V případě barevně natónovaného TUNG TÉRu je nezbytné obzvláště důkladné promíchání (a to občas i během natírání) nejlépe plochým míchátkem s rovnou spodní hranou, aby šlo sedimentovaný pigment dobře oddělit ode dna obalu. Promíchanou aplikační směs nanášejte na povrch dřeva nejlépe štětcem. TUNG TÉR důkladně roztírejte po směru dřevních vláken. Savá místa a čelní dřevo opakovaně doplňte, aby byl povrch dřeva důkladně nasycen. Pokud je již natřený povrch dřeva dostatečně proschlý a dřevo je schopno absorbovat další nátěr, celý postup zopakujte.
POZOR! Přestože je ideální aplikovat TUNG TÉR za teplého počasí (snadněji se roztírá a lépe vsakuje do dřeva), nenatírejte dřevo na přímém, ostrém slunci, kdy může být povrch dřeva rozpálen na vysokou teplotu. Natírejte při zatažené obloze nebo nejlépe k večeru, aby měl nátěr dostatek času pro dobré zasáknutí a vytvrzení. Vyhnete se tak riziku, že slunce rozpálí natřený povrch a dosud nevytvrzený nátěr bude v důsledku objemových změn prýštit z dřevních pórů ven a celý nátěr znehodnotí.

VYDATNOST:
Při prvním nátěru spotřebujete až dvojnásobné množství materiálu, než při druhém nátěru. Spotřeba je závislá především na stavu a vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Například starý a popraskaný dřevní šindel dokáže absorbovat mnohem více nátěru, než nově vyrobený. Spotřeba se proto může až řádově lišit. Pro přesnou kalkulaci je nutné provést zkušební nátěr. Obecná vydatnost připravené směsi je cca 12 – 17 m2/l pro jednu vrstvu nátěru u nového dřeva. U starého a neudržovaného dřeva to ale může být také jen 3-5 m2/l.

ŘEDIDLA:
V případě potřeby terpentýnový olej.

OBNOVOVACÍ NÁTĚR:
První obnovovací nátěr je vhodné v případě ošetření nového dřeva provádět dříve (již po 1-2 letech). Je to proto, že nové dřevo, které je vystavené povětrnostní zátěži (tedy značným objemovým a teplotním změnám v dřevní hmotě vlivem působení především vody a slunce) se sesychá a praská. Vzniklé praskliny a trhliny je proto potřebné včas doplnit novým nátěrem. Časem se dřevo stabilizuje, sesychá se a praská již méně a dokáže pojmout větší porci nátěru. Více nátěru znamená lepší ochranu dřeva. A proto i interval pro obnovovací nátěr se prodlužuje (cca na 3 – 5 let).
POZNÁMKA: Při revitalizaci tónovaným TUNG TÉRem je potřeba vzít v úvahu, že každé další revitalizační nátěry zvýší množství tónovacího pigmentu na natíraném povrchu a zbytečně velké množství pigmentu tak začne otupovat přírodní kresbu dřeva. Polotransparentní (lazurovací) vzhled nátěru s viditelnou kresbou dřeva se tak začne měnit na vzhled nabarveného dřeva, který kresbu dřeva potlačuje. K revitalizačnímu nátěru tónovaného povrchu lze samozřejmě použít TUNG TÉR netónovaný. Problém ale nastane u bílých, šedých, světlých a pastelových odstínů (obsahujících bílý pigment), které přirozený nahnědlý vzhled netónovaného TUNG TÉRu zakalí a „zašpiní“. U těchto problematických odstínů si tedy budete muset vybrat mezi dvojím zlem: buď budete akceptovat, že ve snaze zachovat barevnost, ztratíte lazurovací (polotransparentní, s krásnou kresbou dřeva) vzhled dřeva ale zachováte barevný odstín, nebo zachováte kresbu dřeva za cenu změny barvy nátěru do „špinavého“ odstínu. Proto doporučujeme barevný TUNG TÉR používat pouze v případě tmavých a nahnědlých odstínů (bez použití bílé pigmentace), kde lze revitalizační nátěry provádět netónovaným TUNG TÉRem bez významných barevných změn. V případě požadavku výše uvedených problematických barevných odstínů doporučujeme raději použít jiný nátěrový systém (například BSP nátěry) nebo nejlépe kontaktovat www.moraviafinish.cz

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:
Terpentýnový olej.

BALENÍ:
Lakovka 1 litr (objem plnění 0,9 litru)

EXPIRAČNÍ DOBA:
12 měsíců od data výroby (v originálním balení).

SKLADOVATELNOST:
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Skladujte uzamčené. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte zdroje tepla, jisker a otevřeného ohně.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY KE SMĚSI:
Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a hromadí se především u podlahy, kde ve směsi se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs. U savých materiálů (hadrů, pilin, papír, prachu apod.) nasáklých směsí hrozí samovznícení. Savé materiály nasáklé kapalnou směsí bezpečně zlikvidujte. Skladování těchto materiálů je doporučeno v plechové uzavíratelné nádobě s vodou. Nasáklé hadry je také možno rozložit na bezpečném místě a takto nechat úplně vyschnout.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ:
Obaly jsou opatřeny štítky s bezpečnostními údaji, které by měly být dodrženy. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou podrobně uvedeny v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P310 Při požití: Okamžitě volejte lékaře.
P331 Nevyvolávejte zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02; GHS07; GHS08; GHS09

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

 

Doplňkové parametry

Kategorie: TUNG Tér
? odstín (vzhled nátěru): tmavý ořech TT
? velikost balení: 0,9 lt
? vydatnost z 1 litru: cca 12 až 17 m²
? staré neudržované dřevo: cca 3 až 5 m²

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

images

 Tato česká značka barev je ryze věrná povrchovým úpravám dřeva. V posledních několika letech začala značka BBB barvy svým zákazníkům dodávat materiály pro přírodní ochranu dřeva, především přírodní oleje a vosky.

 Nejnověji pak moderní polymerizované oleje a směsi olejů (vařené oleje), které jsou díky úpravě ve speciálních reaktorech mnohem odolnější a pro úpravu dřeva vhodnější než tradiční, pouze rafinované přírodní oleje.

 BBB barvy velmi úspěšně spolupracují s několika tuzemskými výrobci nátěrových hmot, kteří podle jejich podnětů vytvářejí nové materiály na bázi upravených přírodních olejů a vosků.

Mnohé tyto materiály jsme aplikovali a testovali ve spolupráci se značkou BBB barvy na různých masivních dřevostavbách. Nabízený sortiment obsahuje vyvinuté a odzkoušené oleje, olejové lazury, vodou ředitelné modifikované oleje, modifikované vodou ředitelné lazury s voskem a pod., které posléze tónujeme zákazníkům speciálními mikronizovanými pastami do řady tradičních i módním trendům poplatných barevných odstínů.