Osmo 8000 čistič štětců a ředidlo 1 L

Značka: OSMO
340 Kč / ks 280,99 Kč bez DPH 340 Kč / 1 l
Skladem
Možnosti doručení

Osmo čistič štětců a ředidlo k čištění nářadí a k ředění olejových a syntetických nátěrových barev. Čistič štětců a ředidlo na bázi lakového benzínu, bez obsahu aromátů.

Detailní informace

95% zboží skladem
95% zboží skladem
v Ostravě - Hrabové připravené k nákupu - vyzvednutí v prodejně Po - Pá 8:00 - 16:00
Dárky k vybraným produktům
Dárky k vybraným produktům
získáte zdarma velmi kvalitní pracovní pomůcky štětce, válečky značky ANZA

Detailní popis produktu

Osmo Čistič štětců a ředidlo je ideální pro čištění nářadí, použitého při aplikacích Osmo nátěrů na dřevo, nátěrů na bázi olejů nebo syntetických pryskyřic; stejně tak může být použit jako ředidlo pro naředění nátěrových hmot na bázi organických rozpouštědel.

Skladování: Trvanlivost je 5 let a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech na suchých místech.

Barevné odstíny: 8000 Bezbarvý

Balení: 1 litr

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P260 Nevdechujte páry.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P301+P310 Při požití: Okamžitě volejte lékaře/Toxikologické informační středisko.
P331 Nevyvolávejte zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/mezinárodními předpisy.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS08

GHS08

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

logo-nahled

Osmo barvy na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, které nechají dřevo dýchat. Oleje uchovávají cenné přírodní vlastnosti dřeva. Vznikne přírodní nátěr, který šetří životní prostředí a je zdravotně nezávadný. Osmo nátěry jsou vyrobeny z čištěných dorůstajících rostlinných surovin. Po zaschnutí jsou Osmo nátěry nezávadné pro člověka, zvířata a rostliny.

Osmo barvy na dřevo jsou velmi vydatné, protože obsahují vysoký podíl pevných částic, což jsou oleje, vosky a barevné pigmenty. Díky tomu se výrazně snižuje cena za 1m² natřeného dřevěného povrchu. Barvy Osmo jsou v oblasti nátěrových hmot skutečná značka, která je známá po celém světě. Osmo je známkou kvality z Německa.