LEINOS 200 ředidlo 0,25 L

 
 

Ředící a čistící prostředek pro všechny LEINOS výrobky obsahující olej.

Dostupnost Skladem
Cena 205,50 Kč bez DPH
248,66 Kč / ks    
Značka LEINOS naturfarben
Kategorie ředidla
 

Použití:
Na ředění všech olejových výrobků a čištění nářadí. Vhodný také jako odstraňovač skvrn.

Technické vlastnosti:
Bezbarvý, jemný. Nízké povrchové napětí pro dobrou penetraci a smáčení.

Složení:
Izoparafín.

Zpracování:
Ředidlo přidávejte vždy jen podle potřeby po dávkách a pečlivě promíchejte. Nežádoucí olejové skvrny okamžitě odstraňte hadříkem namočeným v ředidle.

Takto použijete ředidlo šetrně:
1. Štětce a jiné pomůcky čistěte ve vhodném kbelíku s víkem.
2. Po čištění nechejte pigmenty a zbytky barviva v ředidle klesnout na dno kbelíku.
3. Čistý přebytek ředidla přelijte do druhého kbelíku a usazené zbytky ponechte v prvním kbelíku.
4. Tyto zbytky pigmentů a barviva můžete zlikvidovat podle platných předpisů.
5. Přelité ředidlo může být používáno opakovaně. Stačí je jen občas doplnit novým čistým ředidlem.
6. Po použití nádobu s ředidlem dobře uzavřete a umístěte ji na bezpečném místě.

Velikost balení a spotřeba:
kovová láhev - obsah 0,25 lt - spotřeba závisí na způsobu použití

Skladování a trvanlivost:
Stabilní po téměř neomezenou dobu. Uchovejte v chladu, suchu a dobře uzavřené.

Standardní věty o nebezpečnosti:
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

LEINOS je ochranná známka německé společnosti Reincke Naturfarben GmbH. LEINOS naturfarben se zabývá vývojem, výrobou a prodejem výrobků, které uspokojují stále rostoucí ekologické nároky a očekávání klientů a jejich starost o vlastní zdraví.

LEINOS byl jednou z prvních značek používající termín "Naturfarben" (přírodní nebo přirozená barva). LEINOS přírodní barvy jsou vyrobeny převážně z přírodních produktů a nebo z přírodně identických látek a neobsahují biologicky nerozložitelné znečišťující látky. Na výrobu produktů LEINOS se užívá pouze cca 150 surovin. Účinky těchto surovin na člověka a životní prostředí jsou dobře známé a proto zvládnutelné. LEINOS používá pro své výrobky téměř výhradně opravdu přírodní suroviny. Ty jsou ovšem násobně dražší a obtížněji dostupné, než běžné syntetické suroviny. LEINOS není běžnou značkou pro prodej v supermarketech. Je určen pro náročného zákazníka, který vyhledává a požaduje kvalitní přírodní nátěry bez kompromisů za tomu odpovídající ceny.

Nejdůležitějším kritériem firmy LEINOS pro výběr surovin je nejvyšší možná snášenlivost s lidmi, snášenlivost s životním prostředím a vynikající technické vlastnosti - to vše pod novým heslem: istá příroda - zdravé prostředí - přirozenost"

Všechny výrobky LEINOS jsou šetrné k lidem. Téměř všechny výrobky LEINOS jsou po konzultaci s lékařem vhodné pro alergiky.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.