Pomerančový olej technický 0,9 L

Značka: BBB barvy
368 Kč / ks 304,13 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Pomerančový olej technický je ideálním ředidlem do přírodních olejů a vosků. Používá se především jako silné přírodní čistidlo a rozpouštědlo.

Ideální pro ředění rostlinných olejů (např. lněného oleje, lněné fermeže, tungového oleje, světlicového oleje, ricinového dehydratovaného oleje, týkového oleje atd.), tvrdých olejů, olejových lazur, přírodních vosků, olejových barev a laků.

Upozornění: Přírodní rostlinné oleje jsou po staletí používány jako tradiční suroviny a přísady pro formulaci různých směsí, napouštědel a nátěrů na ochranu dřeva a dřevěných výrobků. Jsou určeny především pro profesionály v oboru povrchových úprav dřeva.

Detailní informace

95% zboží skladem
95% zboží skladem
v Ostravě - Hrabové připravené k nákupu - vyzvednutí v prodejně Po - Pá 8:00 - 16:00
Dárky k vybraným produktům
Dárky k vybraným produktům
získáte zdarma velmi kvalitní pracovní pomůcky štětce, válečky značky ANZA

Detailní popis produktu

Upozornění: Přírodní rostlinné oleje jsou po staletí používány jako tradiční suroviny a přísady pro formulaci různých směsí, napouštědel a nátěrů na ochranu dřeva a dřevěných výrobků. Jsou určeny především pro profesionály v oboru povrchových úprav dřeva.

BBB pomerančový olej technický (také D-limonen, pomerančový terpen) je bezbarvá kapalina s intenzivní pomerančovou vůní. Vyrábí se z citrusového oleje, který je vedlejším produktem při výrobě citrusové šťávy. Jedná se o biodegradovatelné rozpouštědlo, které tvoří hlavní složku extraktu získávaného ze slupek citrusových plodů.
Pomerančový olej technický je ideálním ředidlem do přírodních olejů a vosků. Používá se především jako silné přírodní čistidlo a rozpouštědlo. Může sloužit také jako odstraňovač nátěrů nebo též odstraňovač olejů a mastnoty ze strojních součástí. Dále odstraňuje asfalt, grafiti a další přilnuté nežádoucí povlaky. Další použití nachází v kosmetickém průmyslu, potravinářství (speciálně upravený) a farmacii (přísada do čisticích přípravků na ruce, sklo, kovy, tvrdé povrchy, podlahy a koberce).
Jeho spotřeba roste, protože se vyrábí z obnovitelných zdrojů. Díky jeho hořlavosti jej lze považovat za biopalivo. Nevykazuje karcinogenní a mutagenní účinky.
Při práci s pomerančovým olejem technickým je třeba zabránit kontaktu se silnými oxidanty (peroxidy, kyselinami). Vzhledem k jeho hořlavosti je potřebné jej chránit před teplotami nad 45°C, otevřeným plamenem či jiskrami. K hašení není vhodné používat vodu, ale pěnové nebo práškové hasicí prostředky.

CHARAKTERISTIKA A DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
Silné přírodní ředidlo. Ideální pro ředění rostlinných olejů (např. lněného oleje, lněné fermeže, tungového oleje, světlicového oleje, ricinového dehydratovaného oleje, týkového oleje atd.), tvrdých olejů, olejových lazur, přírodních vosků, olejových barev a laků.
Čištění nářadí.
Odmašťování povrchů a odstraňování skvrn.
Aromatická přísada. Pomerančový olej technický se přidává díky příjemné aromatické vůni jako přísada do čisticích prostředků. Lze použít také například jako přísada do vody při úklidu, kdy byt krásně provoní a vyčistí.

VAROVÁNÍ:
Pracujte vždy v dobře větraných prostorách. Nepoužívejte vnitřně!

DOBA EXPIRACE:
6 měsíců od data výroby (v originálním balení).

BALENÍ:
Kovová láhev 1 litr (obsah) 0,9 litru.

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301+P310 Při požití: Okamžitě volejte lékaře.
P331 Nevyvolávejte zvracení.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02; GHS07; GHS08; GHS09

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Doplňkové parametry

Kategorie: Pomerančový olej technický
? velikost balení: 0,9 lt

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

images

 Tato česká značka barev je ryze věrná povrchovým úpravám dřeva. V posledních několika letech začala značka BBB barvy svým zákazníkům dodávat materiály pro přírodní ochranu dřeva, především přírodní oleje a vosky.

 Nejnověji pak moderní polymerizované oleje a směsi olejů (vařené oleje), které jsou díky úpravě ve speciálních reaktorech mnohem odolnější a pro úpravu dřeva vhodnější než tradiční, pouze rafinované přírodní oleje.

 BBB barvy velmi úspěšně spolupracují s několika tuzemskými výrobci nátěrových hmot, kteří podle jejich podnětů vytvářejí nové materiály na bázi upravených přírodních olejů a vosků.

Mnohé tyto materiály jsme aplikovali a testovali ve spolupráci se značkou BBB barvy na různých masivních dřevostavbách. Nabízený sortiment obsahuje vyvinuté a odzkoušené oleje, olejové lazury, vodou ředitelné modifikované oleje, modifikované vodou ředitelné lazury s voskem a pod., které posléze tónujeme zákazníkům speciálními mikronizovanými pastami do řady tradičních i módním trendům poplatných barevných odstínů.