LEINOS - 280 olej bezbarvý na kuchyňské, pracovní desky 0,25 l

 
Tip
 

LEINOS 280 - olej k impregnaci kuchyňských, pracovních desek, nábytku a dětských hraček ze dřeva.

Dostupnost Skladem
Cena 341,70 Kč bez DPH
413,46 Kč / ks    
Značka LEINOS naturfarben
Kategorie Oleje na kuchyňské a pracovní desky
 

Správná péče o váš „pracovní stůl“
Olejované pracovní desky potřebují z důvodu intenzivního používání tekutin a chemických látek pravidelnou péči. Tento olej na pracovní desky je speciálně přizpůsobený na požadavky v prostorách kuchyně.

Oblast použití:
K impregnaci povrchů kuchyňských desek, nábytku a dětských hraček ze dřeva.

Technické vlastnosti:
Velmi dobrá odolnost proti skvrnám od kávy, červeného vína, ovocných šťáv atd. Splňuje normy DIN 68861, část 1 B (povrchy nábytku) a DIN EN 71, část 3 (povrchy dětských hraček). Proniká dobře do dřeva, je difúzní, antistatický, oživuje a prohlubuje přírodní strukturu a odstín ošetřovaného dřeva.

Barevný odstín:
Bezbarvý.

Podklad a příprava:
Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva pod 14 %), pevný, savý, čistý, bez pryskyřic a prachu. Konečné broušení brusným papírem o zrnitosti 240.

Zpracování:
Nanášejte štětcem, hadříkem, válečkem nebo houbou při teplotě okolí a povrchu nad 15 °C. Nadbytečný nevsáknutý olej po cca. 20 - 30 min. setřete, resp. odstraňte a povrch vyleštěte do sucha hadrem nebo padem.

A. Neošetřený, savý podklad:
1. Nadbytečný nevsáknutý olej po cca. 20 - 30 min. setřete, resp. odstraňte a povrch vyleštěte do sucha hadrem nebo
padem. Potom celý povrch vyleštěte do sucha hadrem.
2. Následující den naneste další tenkou vrstvu a zpracujte tak, jak uvedeno výše. Podle savosti podkladu naneste ještě i
třetí vrstvu. Důležité: Na povrchu nesmí po zaschnutí zůstat žádná olejová vrstva!
B. Renovační nátěr:
K péči a osvěžení povrchů ošetřete olejem tak, jak je výše uvedeno. Již narušené, zašedlé plochy přebruste jemným brousícím papírem (zrnitost 240) nebo padem a přetřete olejem. Velmi zatěžované plochy přetřete olejem jednou za měsíc.

Důležité: Při zpracování a sušení zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Doba schnutí:
Po 12 - 24 hodinách (při 18 – 22 °C / 50 – 55 % relativní vlhkosti vzduchu) je povrch suchý a přetíratelný. Úplné vyschnutí trvá cca 7 - 10 dnů.

Velikost balení a spotřeba:
20 - 50 ml/m² podle savosti základu.
průměrná spotřeba z balení na jednu vrstvu z balení 0,25l cca 6,5 m²

Skladování a trvanlivost:
Skladujte v chladnu a suchu. V originálně uzavřeném balení je výrobek trvanlivý minimálně 2 roky.

Ředící a čistící prostředky:
Olej na pracovní desky 280 je hotový k přímému použití. Pracovní potřeby ihned po použití vyčistěte Ředidlem LEINOS 200.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

odstín (?) 280 bezbarvý
velikost balení (?) 0,25 lt

LEINOS je ochranná známka německé společnosti Reincke Naturfarben GmbH. LEINOS naturfarben se zabývá vývojem, výrobou a prodejem výrobků, které uspokojují stále rostoucí ekologické nároky a očekávání klientů a jejich starost o vlastní zdraví.

LEINOS byl jednou z prvních značek používající termín "Naturfarben" (přírodní nebo přirozená barva). LEINOS přírodní barvy jsou vyrobeny převážně z přírodních produktů a nebo z přírodně identických látek a neobsahují biologicky nerozložitelné znečišťující látky. Na výrobu produktů LEINOS se užívá pouze cca 150 surovin. Účinky těchto surovin na člověka a životní prostředí jsou dobře známé a proto zvládnutelné. LEINOS používá pro své výrobky téměř výhradně opravdu přírodní suroviny. Ty jsou ovšem násobně dražší a obtížněji dostupné, než běžné syntetické suroviny. LEINOS není běžnou značkou pro prodej v supermarketech. Je určen pro náročného zákazníka, který vyhledává a požaduje kvalitní přírodní nátěry bez kompromisů za tomu odpovídající ceny.

Nejdůležitějším kritériem firmy LEINOS pro výběr surovin je nejvyšší možná snášenlivost s lidmi, snášenlivost s životním prostředím a vynikající technické vlastnosti - to vše pod novým heslem: istá příroda - zdravé prostředí - přirozenost"

Všechny výrobky LEINOS jsou šetrné k lidem. Téměř všechny výrobky LEINOS jsou po konzultaci s lékařem vhodné pro alergiky.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.