LEINOS 254 Olej na beton a kámen 2,5 l

 
Doprava zdarma
 

Olej na beton a kámen pro povrchovou úpravu savých betonů a kameniny všech typů v interiéru.

Dostupnost skladem k dodání do 4 prac.dnů
Cena 1 918,50 Kč bez DPH
2 321,39 Kč / ks    
Značka LEINOS naturfarben
Webová stránka značky leinos.de
Kategorie LEINOS olej na beton a kámen
 

Oblast použití:
Pro impregnaci a péči všech druhů savé dlažby a betonové plochy, jako např. terrakotu apod.

Technické vlastnosti:
Chrání proti běžným nečistotám, mastnotě a olejům. Vhodný i jako ochrana cementových spár. Vodoodpudivý, odolný proti oděru, nemění viditelně odstín povrchu. Testováno podle DIN EN 71, část 3 na odolnost proti slinám a potu. Určeno do interiérů.

Barevný odstín:
Bezbarvý.

Složení:
Tepelně upravený slunečnicový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 520 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie f od roku 2010).

Zpracování:
Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem, hadříkem, válečkem nebo houbou. Podklad musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a prachu. Na kámen se musí nanášet štětcem nebo válečkem. Po 20 - 30 min. odstraňte nebo rozetřete olej z míst, kde nevsákl a je ho nadbytek, na suchá savá místa.
Potom povrch vyleštěte hadříkem nebo padem dosucha. Další den naneste opět tenkou vrstvu a zpracujte, jak je popsáno výše. Je-li i poté podklad stále savý, můžete nanést i 3. vrstvu. Důležité: Na povrchu nesmí při schnutí zůstat žádná vrstva oleje!

Doba schnutí:
Po přibližně 4 - 6 hodinách (při 18 - 22°C / 50 - 55% relativní vlhkosti vzduchu) je povrch částečně suchý a zpracovatelný. Úplné vyschnutí trvá asi 7-10 dnů.

Velikost balení a spotřeba:
20 - 50 ml/m2 v závislosti na savosti podkladu
Průměrná spotřeba z balení na 1 vrstvu z balení 2,5l cca 71,5 m²

Skladování a trvanlivost:
Skladujte na chladném místě a dobře uzavřené. Vytvoří-li se na povrchu tenká krusta, odstraňte ji a olej ev. přeceďte přes síto.

Ředící a čistící prostředky:
Čistěte s použitím pH neutrálního saponátu ve vlažné vodě.

GISCODE:
Ö 60+

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

odstín (vzhled nátěru) (?) bezbarvý
velikost balení (?) 2,5 lt

LEINOS_Logo_2

LEINOS je ochranná známka německé společnosti Reincke Naturfarben GmbH. LEINOS naturfarben se zabývá vývojem, výrobou a prodejem výrobků, které uspokojují stále rostoucí ekologické nároky a očekávání klientů a jejich starost o vlastní zdraví.

LEINOS byl jednou z prvních značek používající termín "Naturfarben" (přírodní nebo přirozená barva). LEINOS přírodní barvy jsou vyrobeny převážně z přírodních produktů a nebo z přírodně identických látek a neobsahují biologicky nerozložitelné znečišťující látky. Na výrobu produktů LEINOS se užívá pouze cca 150 surovin. Účinky těchto surovin na člověka a životní prostředí jsou dobře známé a proto zvládnutelné. LEINOS používá pro své výrobky téměř výhradně opravdu přírodní suroviny. Ty jsou ovšem násobně dražší a obtížněji dostupné, než běžné syntetické suroviny. LEINOS není běžnou značkou pro prodej v supermarketech. Je určen pro náročného zákazníka, který vyhledává a požaduje kvalitní přírodní nátěry bez kompromisů za tomu odpovídající ceny.

Nejdůležitějším kritériem firmy LEINOS pro výběr surovin je nejvyšší možná snášenlivost s lidmi, snášenlivost s životním prostředím a vynikající technické vlastnosti - to vše pod novým heslem:

istá příroda - zdravé prostředí - přirozenost"

 

Všechny výrobky LEINOS jsou šetrné k lidem. Téměř všechny výrobky LEINOS jsou po konzultaci s lékařem vhodné pro alergiky.

LEINOS je členem Mezinárodní asociace výrobců přírodních stavebních materiálů - INVENA a je zavázán dodržovat její obecné zásady,  např. uvádění úplného složení výrobků.