LEINOS 261.002 Vnitřní lazura na dřevo bezbarvá 0,75 L

800 Kč / ks 661,16 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Voduodpuzující, paropropustná, dekorativní ochrana dřeva bez ochranných biocidních látek proti houbám a plísním, proto je vnitřní lazura LEINOS vhodná pouze pro nátěry dřeva v interiéru. Určeno pro okna, dveře v interiéru, trámy, obklady, hračky, regály, atd. Lazura není vhodná pro dřevěné podlahy.

Detailní informace

95% zboží skladem
95% zboží skladem
v Ostravě - Hrabové připravené k nákupu - vyzvednutí v prodejně Po - Pá 8:00 - 16:00
Dárky k vybraným produktům
Dárky k vybraným produktům
získáte zdarma velmi kvalitní pracovní pomůcky štětce, válečky značky ANZA

Detailní popis produktu

Lazura na dekorativní nátěry dřeva v interiéru.

Oblast použití:
Ochrana dřeva v interiéru odpuzující vodu, neuzavírající póry. Bez ochranného filmu proti houbám a plísním, proto je venku použitelná jen omezeně. Na savé dřevěné podklady: okna a dveře (v interiéru), regály, hračky, úly apod.

Technické vlastnosti:
Lazurovací, vodu odpuzující nátěr, propustný pro vodní páru. Testováno podle směrnic ihd a ift Rosenheim (německý institut pro okenní techniku) na odbarvení maltou, propustnost vodní páry, kompatibilitu s těsnícími profily, odolnost proti povětrnostním vlivům. Testováno z hlediska migračního chování podle DIN EN 71, část 3. Odolná proti slinám a potu podle DIN 53160. Lazura není vhodná na podlahy.

Barevný odstín: 002 bezbarvá (bez UV filtru),

Složení:
tepelně upravená směs vařeného lněného oleje a přírodních pryskyřic, vařený tungový a ricinový olej, vařený lněný a tungový olej, lněný olej, isoparafín, kaolín, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, uhličitan zinečnatý, oxid hlinitý, sušidla. Obsah VOC 480 g/l. Limitní hodnota EU max.700 g/l (kategorie "f" od roku 2010).

Podklad a příprava:
Pro dosažení co nejlepších výsledků se řiďte pokyny v technických listech všech použitých výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu, a také savý.

Zpracování:
Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Teplota okolního vzduchu a teplota povrchu musí být nad 15°C.
• A. Systém pro povrchovou úpravu neošetřených nebo jiných savých povrchů:
Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem zrnitosti 120 rovnoběžně s vlákny dřeva.
Jako základ použijte Napouštěcí olej 220 nebo tvrdý olej 240. Potom naneste ve 2 - 3 tenkých vrstvách Lazuru na dřevo 261.
• B. Renovační nátěr:
Staré nátěry uzavírající póry dřeva odstraňte. Je-li podklad savý, použijte nejdříve základ. Následně naneste Lazuru na dřevo 261 ve 2 - 3 tenkých vrstvách.
Upozornění:
Staré a popraskané dřevo chraňte před silným deštěm, jak během nanášení, tak 3 - 4 dny po nanášení.

Doba schnutí:
Přibližně 16-24 hodin při normálních povětrnostních podmínkách. Tento systém vyžaduje při sušení dostatečné množstvíkyslíku ze vzduchu. Pracujete-li v uzavřeném prostoru, zajistěte dostatečné větrání, aby se zabránilo hromadění výparů. Doporučujeme použít ventilátor.

Velikost balení a spotřeba:
Přibližně 60 - 80 ml/m2 na jednu vrstvu. Nanášejte šetrně, zabráníte tak problémům při sušení!
balení 0,75 L vystačí na 11 m² při průměrné spotřebě na jednu vrstvu nátěru (při druhé vrstvě nátěru bude vydatnost vyšší)

Odstíny pouze na objednávku : 022 borovice, 042 teak tmavý, 056 nordická červená, 062 ořech, 072 dub, 082 palisandr, 123 fríská modrá, 202 bílá (pouze pro nezvětralé povrchy), 212 světle šedá.

Skladování a trvanlivost:
Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte uzavřené na chladném a suchém místě.

Likvidace:
V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschnuté zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK/EWC: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky:
Lazura je připravená k přímému použití bez ředění. Na čištění použijte LEINOS ředidlo 200.

GISCODE:
Ö 60+

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Doplňkové parametry

Kategorie: LEINOS 261 Vnitřní lazura na dřevo
? odstín (vzhled nátěru): 002 bezbarvý
? velikost balení: 0,75 lt

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

LEINOS_Logo_2

LEINOS je ochranná známka německé společnosti Reincke Naturfarben GmbH. LEINOS naturfarben se zabývá vývojem, výrobou a prodejem výrobků, které uspokojují stále rostoucí ekologické nároky a očekávání klientů a jejich starost o vlastní zdraví.

LEINOS byl jednou z prvních značek používající termín "Naturfarben" (přírodní nebo přirozená barva). LEINOS přírodní barvy jsou vyrobeny převážně z přírodních produktů a nebo z přírodně identických látek a neobsahují biologicky nerozložitelné znečišťující látky. Na výrobu produktů LEINOS se užívá pouze cca 150 surovin. Účinky těchto surovin na člověka a životní prostředí jsou dobře známé a proto zvládnutelné. LEINOS používá pro své výrobky téměř výhradně opravdu přírodní suroviny. Ty jsou ovšem násobně dražší a obtížněji dostupné, než běžné syntetické suroviny. LEINOS není běžnou značkou pro prodej v supermarketech. Je určen pro náročného zákazníka, který vyhledává a požaduje kvalitní přírodní nátěry bez kompromisů za tomu odpovídající ceny.

Nejdůležitějším kritériem firmy LEINOS pro výběr surovin je nejvyšší možná snášenlivost s lidmi, snášenlivost s životním prostředím a vynikající technické vlastnosti - to vše pod novým heslem:

istá příroda - zdravé prostředí - přirozenost"

 

Všechny výrobky LEINOS jsou šetrné k lidem. Téměř všechny výrobky LEINOS jsou po konzultaci s lékařem vhodné pro alergiky.

LEINOS je členem Mezinárodní asociace výrobců přírodních stavebních materiálů - INVENA a je zavázán dodržovat její obecné zásady,  např. uvádění úplného složení výrobků.