LEINOS 340 ošetřující (pečující) vosk na dřevo bezbarvý 0,25 l

 
Tip
 

Ošetřující vosk na dřevo k péči o voskované povrchy nebo pro konečnou úpravu málo namáhaných, naolejovaných a voskovaných povrchů. Snadno zpracovatelný tekutý voskový nátěr.

Dostupnost Skladem
Cena 243,30 Kč bez DPH
294,39 Kč / ks    
Značka LEINOS naturfarben
Kategorie Čističe a ošetřující oleje a vosky
 

Vosk na dřevo

Oblast použití:
Pro snadnou a rychlou paropropustnou ochranu, ošetření a péči o již navoskované nebo naolejované povrchy ze dřeva, korku a kamene v interiéru. Není vhodný na podlahy nebo jiné namáhané povrchy!

Barevný odstín vosku na dřevo:
Bezbarvý až mírně nažloutlý.

Složení:
Lněný olej, světlicový olej, bentonitový jíl, karnaubský vosk, včelí vosk, izoparafín, sušidla. Obsah VOC tohoto produktu je max. 450 g/l. Limitní hodnota EU činí max.700 g/l (Kategorie „f“ od 2010)

Podklad a příprava:
Povrch musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty i prachu, a nesmí být savý. Při nízkých teplotách ohřejte plechovku s voskem ve vodní lázni.

Zpracování:
Štětcem nebo hadříkem. Teplota prostředí i povrchu musí být nad 15 °C.
A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:
Nejdříve použijte LEINOS Napouštěcí olej 220 nebo Tvrdý olej 240, resp. LEINOS Dřevný olej barevný 270. Tekutý vosk 340 naneste velmi tence pomocí štětce nebo hadříkem, který nepouští vlákna. Po 8 - 12 hodinách přeleštěte měkkým leštícím kartáčem nebo hadříkem ve směru vláken.
B. Aplikace na podklady vyžadující renovaci:
Postupujte jako v bodě A. Je-li podklad nesavý, neaplikujte základní nátěry.

Doba schnutí:
Přibližně 12 - 24 hodin. Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství vzdušného kyslíku. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor, zabráníte tak hromadění výparů!

Velikost balení a spotřeba:
Přibližně 35 - 50 ml/m² na jednu vrstvu. Nanášejte šetrně, zabráníte problémům při schnutí!
Průměrná spotřeba z balení na jednu vrstvu z balení 0,25l cca 6 m²

Skladování a trvanlivost:
Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. V chladu, suchu a obal těsně uzavřen.

Ředící a čistící prostředky:
Ředidlo LEINOS 200.

GISCODE:
Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti:
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

odstín (?) bezbarvý
velikost balení (?) 0,25 lt

LEINOS je ochranná známka německé společnosti Reincke Naturfarben GmbH. LEINOS naturfarben se zabývá vývojem, výrobou a prodejem výrobků, které uspokojují stále rostoucí ekologické nároky a očekávání klientů a jejich starost o vlastní zdraví.

LEINOS byl jednou z prvních značek používající termín "Naturfarben" (přírodní nebo přirozená barva). LEINOS přírodní barvy jsou vyrobeny převážně z přírodních produktů a nebo z přírodně identických látek a neobsahují biologicky nerozložitelné znečišťující látky. Na výrobu produktů LEINOS se užívá pouze cca 150 surovin. Účinky těchto surovin na člověka a životní prostředí jsou dobře známé a proto zvládnutelné. LEINOS používá pro své výrobky téměř výhradně opravdu přírodní suroviny. Ty jsou ovšem násobně dražší a obtížněji dostupné, než běžné syntetické suroviny. LEINOS není běžnou značkou pro prodej v supermarketech. Je určen pro náročného zákazníka, který vyhledává a požaduje kvalitní přírodní nátěry bez kompromisů za tomu odpovídající ceny.

Nejdůležitějším kritériem firmy LEINOS pro výběr surovin je nejvyšší možná snášenlivost s lidmi, snášenlivost s životním prostředím a vynikající technické vlastnosti - to vše pod novým heslem: istá příroda - zdravé prostředí - přirozenost"

Všechny výrobky LEINOS jsou šetrné k lidem. Téměř všechny výrobky LEINOS jsou po konzultaci s lékařem vhodné pro alergiky.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.