LEINOS 253 LF Parketový olej 0,75 l

 
Novinka
 

LEINOS 253 LF parketový olej je kombinací oleje, pryskyřice a vosku. Neobsahuje rozpouštědla. Produkt pro profesionální zpracovatele (zapracování oleje pomocí jednokotoučové leštičky). Pro interiérová schodiště a podlahy s velkým provozním zatížením. Vytvoří tenký olejově-voskový film, který se velmi snadno čistí.

Dostupnost Skladem
Cena 823,20 Kč bez DPH
996,07 Kč / ks    
Značka LEINOS naturfarben
Kategorie Tvrdý olej
 

Oblast použití:
Na dřevěné podlahy, OSB desky Sterling a podobné podklady.

Technické vlastnosti:
Parketový olej LF 253 je směs oleje a vosku bez obsahu rozpouštědel. Dlouhodobě ošetřuje dřevo a zaručuje odolný povrch. Oživuje strukturu dřeva a poskytuje dřevu sametový lesk. Po dvou aplikacích je odolný potu a slinám podle DIN EN 53160.

Barevný odstín:
002 bezbarvý

Složení:
Lněný olej, tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, vařený tungový olej, vařený tungový a ricinový olej, mikrokrystalický vosk, oxid hlinitý, kaolín, minerální pigmenty (kromě bezbarvého), sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max 1 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie E od roku 2010).

Podklad a příprava:
Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %) a bez mastných nečistot. Pracovní teplota by měla být vyšší než 16 °C. Při nižších teplotách se proces sušení prodlužuje. Poslední broušení povrchu provádějte brusným papírem o zrnitosti nejméně 120 nebo brusnou mřížkou.

Zpracování:
Parketový olej LF naneste jedenkrát rovnoměrně dvojitou parketovou stěrkou (spotřeba 15 - 30 ml/m2, v závislosti na savosti dřeva). Poté důkladně vetřete jednokotoučovou leštičkou se zeleným padem a vyleštěte použitím bílého padu. Intenzivně zatěžované nebo hodně savé podlahy ošetřete ještě druhou vrstvou. Po 20 - 30 minutách vyleštěte povrch bílým padem. Zabraňte bezpodmínečně tvorbě silnější vrstvy! Všimněte si: Podlahy musí být položeny bez spár, případně zaspárovány. V případě výskytu spár může docházet ke vzlínání zateklého oleje nebo později k hluku při chůzi (vrzání).

Doba schnutí:
Doba schnutí činí přibližně 6 - 12 hodin (při 20 - 23 °C a 50 - 55 % relativní vlhkosti vzduchu). Zcela vysušený a plně zatížitelný po 7 - 10 dnech.

Velikost balení a spotřeba:
Spotřeba je 15 - 30 ml/m2; vydatnost 40 - 60 m2/l.
balení vystačí
0,75l 34 m2
2,5l 113 m2
10l 450 m2

Skladování a trvanlivost:
Skladujte na chladném a suchém místě. Nádobu dobře uzavřete. Originální neotevřené balení je stabilní minimálně 2 roky.

Likvidace:
Obaly zcela vyprázdněte a poté odevzdejte na sběrném místě. Zaschnuté zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Odpadový kód: EAK 08 01 12

GISCODE:
Ö 10+

Standardní věty o nebezpečnosti:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

LEINOS je ochranná známka německé společnosti Reincke Naturfarben GmbH. LEINOS naturfarben se zabývá vývojem, výrobou a prodejem výrobků, které uspokojují stále rostoucí ekologické nároky a očekávání klientů a jejich starost o vlastní zdraví.

LEINOS byl jednou z prvních značek používající termín "Naturfarben" (přírodní nebo přirozená barva). LEINOS přírodní barvy jsou vyrobeny převážně z přírodních produktů a nebo z přírodně identických látek a neobsahují biologicky nerozložitelné znečišťující látky. Na výrobu produktů LEINOS se užívá pouze cca 150 surovin. Účinky těchto surovin na člověka a životní prostředí jsou dobře známé a proto zvládnutelné. LEINOS používá pro své výrobky téměř výhradně opravdu přírodní suroviny. Ty jsou ovšem násobně dražší a obtížněji dostupné, než běžné syntetické suroviny. LEINOS není běžnou značkou pro prodej v supermarketech. Je určen pro náročného zákazníka, který vyhledává a požaduje kvalitní přírodní nátěry bez kompromisů za tomu odpovídající ceny.

Nejdůležitějším kritériem firmy LEINOS pro výběr surovin je nejvyšší možná snášenlivost s lidmi, snášenlivost s životním prostředím a vynikající technické vlastnosti - to vše pod novým heslem: istá příroda - zdravé prostředí - přirozenost"

Všechny výrobky LEINOS jsou šetrné k lidem. Téměř všechny výrobky LEINOS jsou po konzultaci s lékařem vhodné pro alergiky.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.