BBB Týkový (teakový) olej 3 L + zdarma dárek v hodnotě 208 Kč - Anza Elite štětec plochý 70 mm

Značka: BBB barvy
ZDARMAZDARMA
Teakový olej 3lt
1 936 Kč / ks 1 600 Kč bez DPH
skladem 1 ks
Možnosti doručení

BBB tradiční týkový (teakový) olej je velmi vyspělou směsí speciálně upravených přírodních olejů pro povrchovou úpravu výrobků z teakového dřeva a jiných, především tvrdých a exotických dřevin, které jsou vystaveny působení povětrnostních vlivů. Lze použít také v interiéru, kde významně zvyšuje mechanickou odolnost ošetřeného dřeva.

Detailní informace

95% zboží skladem
95% zboží skladem
v Ostravě - Hrabové připravené k nákupu - vyzvednutí v prodejně Po - Pá 8:00 - 16:00
Dárky k vybraným produktům
Dárky k vybraným produktům
získáte zdarma velmi kvalitní pracovní pomůcky štětce, válečky značky ANZA

Detailní popis produktu

BBB tradiční teakový olej je vařenou směsí přírodních rostlinných olejů v čele s nejodolnějším tugovým olejem.

CHARAKTERISTIKA:
Je primárně určen pro pravidelné údržbové nátěry výrobků se stávající povrchovou úpravou (olej nebo slabovrstvá olejová lazura).
Doporučen pro ochranu výrobků vystavených účinkům přímého působení povětrnosti - jako vrchní uzavírací ochranný nátěrový film u nových výrobků, které byly opatřeny pigmentovaným impregnačním olejovým napouštědlem (např. BBB napouštěcí olej).
Disponuje vynikající přilnavostí a dobrou mechanickou odolností.
Poskytuje difuzní ochranu, tedy umožňuje dřevu dýchat, tj. regulovat vnitřní vlhkost a případný přebytek vlhkosti uvolnit do okolí. Odpuzuje velké molekuly vody (dešťové kapky, rosa, atp.)
Vhodný pro komplexní ochranu (od základu až po vrchní nátěr) u výrobků z tvrdého dřeva, vystavených účinkům nepřímého působení povětrnosti, tedy výrobků, které jsou částečně chráněny před působením UV záření (nábytek pod přístřeškem, sezónní nábytek pod stromy, atp.) a deštěm.
Má velmi dobré penetrační vlastnosti, chrání dřevo před vysycháním a omezuje vznik prasklin.
Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva, vytváří vodoodpudivý povrch, prodlužuje životnost dřeva.
Je určen hlavně pro použití v exteriéru na základní ošetření a údržbu dřevěných plotů, zahradního nábytku, dřevostaveb, dřevěných obkladů, oken, dveří a dalších stavebně - technických výrobků ze dřeva.
Vhodný pro exotické dřeviny, rovněž tak pro tuzemské tvrdé i měkké dřeviny.
Je dostupný v bezbarvém provedení.

2 zásadní způsoby použití teakového oleje:
1. Stíraný ošetřující olej do exteriéru (běžným stylem „natřít“ a po 10-15-ti minutách „setřít“ přebytky nevsáknutého oleje) – výsledkem je polomatný vzhled dřeva bez olejového filmu.
2. Nestíraný, difuzně prodyšný lakový film do exteriéru (stylem „natřít“ a nechat zaschnout) – výsledkem je lesklý vzhled dřeva s výrazným olejovým filmem.

VYDATNOST:
Exotické či jiné tvrdé a opracované dřevo cca 12 – 18 m2/L na 1 nátěr, povrchy dříve ošetřené olejem nebo slabovrstvou olejovou lazurou cca 14 – 20 m2/L na 1 nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti a stáří povrchu, dále na typu, kvalitě a vlhkosti dřeva a rovněž na způsobu aplikace. Pro stanovení přesné vydatnosti je nutné provést zkoušku na konkrétní dřevině.

ŘEDĚNÍ:
Výrobek vždy doporučujeme ředit (v závislosti na způsobu použití a aplikačních podmínkách), a to v rozmezí 10% – 50% BBB ředidlem LB-40 nebo LB-60, terpentýnovým či pomerančovým olejem. Nejčastěji používaný způsob ředění je +/- 30%.

APLIKACE:
Nejlépe štětcem, dostatečně naředěný olej také hadříkem, houbou, máčením.
PODMÍNKY:
Teplota natíraného povrchu, olejové aplikační směsi a okolního vzduchu při aplikaci a schnutí nesmí během nanášení a schnutí klesnout pod +5°C (vždy ale minimálně 3°C nad rosný bod) a neměla by být vyšší než 25°C. Během aplikace a schnutí by povrch neměl být vystaven účinkům přímého slunečního záření.
V horkých letních dnech proto doporučujeme venkovní povrchy nenatírat hned ráno, kdy bývá povrch dřeva ještě vlhký od rosy a následné ostré slunce by mohlo ještě ne zcela vytvrzený olej zahřát a v důsledku objemových změn a následných výronů oleje celý nátěr znehodnotit. Pokud nemáte možnost provádět nátěr v dílně nebo ve stínu, je potřeba vyčkat zatažené oblohy nebo natírat až navečer, kdy dřevo již není rozpálené sluncem a noc poskytne oleji dostatek času pro vytvrzení. Při vyšších aplikačních teplotách je nutné olej více ředit.
Relativní vlhkost okolního vzduchu by během aplikace a schnutí neměla přesáhnout hodnotu 80%. Aplikaci načasujte pokud možno tak, abyste v několika nejbližších hodinách nevystavili nevytvrzený olejový nátěr přímému dešti.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Tvrdé a exotické dřevo, v případě prvonátěru, musí být dobře obroušeno (vždy těsně před nátěrem), zbaveno prachu a nečistot, odlupujícího se a nesoudržného materiálu a pečlivě očištěno od stop po tuku nebo pryskyřici. Nesmí obsahovat více než 18% vlhkosti.
Povrchy, dříve ošetřené oleji či olejovými slabovrstvými lazurami, musí být suché a čisté. V případě, že původní lazura je nesoudržná a olupuje se, povrch zabruste.
U všech dříve natřených povrchů platí zásada, že povrch dřeva je třeba z důvodu odstranění mastnot (sazí) a nečistot omýt směsí vody a vhodného detergentu (čistícího přípravku) pro čištění zahradního nábytku (lze použít například odšeďovač a čistič dřeva zředěný vodou).
V případech, kdy dřevo má starý nátěr a tento je natolik zvětralý, že lokálně je již dřevo zašedlé či zčernalé, je třeba povrch před nátěrem nejprve kompletně vyčistit.
Čištění lze provést s pomocí odstraňovače barev a odšeďovače.
A) Pro rozrušení starého zvětralého olejového nátěru a dále pro rozrušení šedivého dřevního povrchu (zoxidované části dřevní hmoty typu lignin, pryskyřice, apod.) použijte vhodný neutrální odstraňovač barev. Přípravek naneste na povrch, ponechejte působit cca 20-30 minut a omyjte tlakovou vodou, případně oplachovou vodou (zahradní hadice) s pomocí kartáče.
B) Vymytý povrch okamžitě (ještě mokrý) ošetřete vhodným odšeďovačem a čističem dřeva na bázi kyseliny šťavelové. Přípravek ponechejte působit cca 5-10 minut a opláchněte tlakovou vodou, případně oplachovou vodou (zahradní hadice) s pomocí kartáče.
C) Povrch nechejte dobře proschnout.
Nedoporučujeme aplikovat nový olej na zašedlé povrchy. Výsledkem by byl nevzhledný šedohnědý povrch.
Pro případ, kdy pracujete s měkkým dřevem, které ještě nikdy nebylo natřeno (nové dřevo), doporučujeme dřevo nejprve přebrousit. Použijte postupně brusivo různých zrnitostí. Poslední broušení by mělo být provedeno brusivem o zrnitosti P80. U povrchů hodně nesourodých (např. větší výskyt suků) můžete po broušení P80 provést ještě finální brus P120. U venkovních povrchů nepoužívejte jemnější brusivo než P120, v interiéru lze na nábytek použít i jemnější brusivo (P180 - P240).
Dalším vhodným krokem u měkkých dřevin je ošetření nevyluhovatelným biocidním přípravkem (např. přípravky řady DERON). Tento krok není nezbytný. Je ale vhodný u dřevěných povrchů umístěných tak, že případná vlhkost se bude ve dřevě zdržovat delší dobu (špatně větraná a dlouhodobě stíněná místa, blízkost potoka či lesa apod.).
Měkké dřevo je vždy vhodné ošetřit pigmentovaným impregnačním přípravkem. Vhodný je např. BBB napouštěcí olej ve zvoleném odstínu dle vzorníků dodavatele nátěrových hmot. Takto je dřevo maximálně chráněno proti vypraskávání a šednutí. Poté, co impregnační olej vyzraje, lze přistoupit k nátěru BBB tradičního teakového oleje.
Další možností pigmentace měkkého dřeva je použití jiného typu teakového oleje, a to přípravku BBB TOP olej 2x vařený, který je k dispozici také v pigmentovaných odstínech. BBB TOP olej však neobsahuje širokospektrální biocidní ochranu (což u exotických dřevin ale není na závadu), proto je vhodné měkké dřeviny nejprve ošetřit biocidní ochranou řady DERON.

TYPICKÉ PŘÍPADY APLIKACÍ:
Rozlišujeme několik typů aplikačních případů pro využití přípravku BBB tradiční teakový olej:
1) Údržbový nátěr dřevěných ploch dříve ošetřených oleji, případně slabovrstvými olejovými lazurami. Zajistěte vhodnou přípravu podkladu – viz. předchozí oddíl. Proveďte 1-2 údržbové nátěry s časovým odstupem minimálně 12 hodin.
2) Ošetření exotického dřeva event. tvrdých tuzemských dřevin
A) v případě dosud neošetřeného dřeva (prvonátěr), které bude vystaveno nepřímému vlivu působení povětrnosti, lze provést kompletní ochranu přípravkem BBB tradiční teakový olej
B) v případě dosud neošetřeného dřeva (prvonátěr), které bude vystaveno přímému vlivu působení povětrnosti, je vhodné základní nátěr provést pigmentovaným přípravkem BBB TOP olej 2x vařený, další vrstvy je možno provádět přípravkem BBB tradiční teakový olej. Pigmentace chrání dřevo před barevnými změnami vlivem UV záření.
3) Ošetření měkkého, dříve neošetřeného dřeva (smrk, borovice). Měkké dřevo je vhodné v základním nátěru opatřit pigmentovaným přípravkem a biocidní ochranou. Navrhujeme následující možnosti:
A) Základní nátěr pigmentovaným napouštěcím olejem BBB napouštěcí olej, následně provést 1-2 nátěry BBB tradiční teakový olej
B) Provedení biocidní ochrany přípravky řady DERON, následně 1 nátěr pigmentovaným teakovým olejem BBB TOP olej, dále možno pokračovat přípravkem BBB tradiční teakový olej.

APLIKACE STÍRANÁ A NESTÍRANÁ:
Aplikace typu ochranný „stíraný polomatný ošetřující olej“:
Naneste olejovou aplikační (zředěnou) směs štětcem, hadříkem, nebo houbou. Ponechejte 10-15 minut penetrovat do povrchu, poté přebytky oleje setřete.
Takto je obvykle vhodné provést 2 nátěry s technologickou přestávkou minimálně 12 hodin při teplotě cca 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%.
Povrch je vyzrálý při výše uvedené teplotě a vlhkosti okolního vzduchu do 24 hodin od provedení 2. vrstvy nátěru. Mezi nátěry není třeba brousit.
Aplikace typu ochranný „nestíraný lesklý olejový difuzní lakový film“:
Naneste olejovou aplikační směs štětcem, hadříkem, nebo houbou a nechte kompletně proschnout. Doba zasychání se odvíjí dle tloušťky nátěrového filmu (24-48 hodin). Pro urychlení procesu lze první vrstvu provést metodou „natřít a setřít“, druhou vrstvu pak ponechte zaschnout samovolně.
Tato možnost je při aplikaci přírodních olejů velmi unikátní.
Obvyklé ošetřující přírodní oleje a jejich směsi, které jsou k dispozici na současném trhu, tohoto způsobu aplikace nejsou schopny (vždy se musí setřít). Pokud nejsou přebytky běžného oleje setřeny, vznikne nevzhledný (lesklé a dlouho lepivé fleky), případně zvrásněný povrch.
BBB tradiční teakový (týkový) olej, který je formulován z tepelně upravených komponentů (vysoce kvalitních přírodních polymerizovaných olejů) dokáže vytvořit ochranný film, který vypadá jako lak. Na rozdíl od standardních alkydových, akrylátových, polyuretanových a jiných exteriérových laků, je však tento povrch difuzní (paroprodyšný), tedy nedochází k praskání, šupinatění a loupání nátěru a u revitalizačních nátěrů se vyhnete pracnému broušení.
Pozn. – doba sušení se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Vyhýbejte se zbytečnému hromadění vlhkosti, které se normálně tvoří při stohování natřených výrobků.

STUPEŇ LESKU:
V případě aplikace typu „stíraný ošetřující olej“ je výsledný vzhled dřeva polomatný (hedvábně matný) – lesk cca 30°. V případě aplikace typu „olejový difuzní lakový film“ je výsledný vzhled dřeva lesklý (vysoký lesk) – lesk cca 80°.

ODSTÍNY:
Bezbarvý.

UPOZORNĚNÍ:
Textilie nasáklé teakovým olejem nikdy neházejte na hromadu, ale skladujte před jejich konečnou likvidací ve vzduchotěsných kovových nádobách nebo v nádobách s vodou, případně je rozprostřete na dobře větraném místě a nechejte proschnout. V opačném případě může dojít k jejich samovznícení.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:
BBB ředidlo LB-40, LB-60, pomerančový olej, terpentýn, C6000

SKLADOVÁNÍ:
12 měsíců od data výroby, vyznačeného na obalu, v uzavřených originálních obalech při teplotě 5-25°C.

BALENÍ:
plechovka 3 litry

ZÁRUČNÍ DOBA:
12 měsíců od data výroby (v originálním balení).

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ:Obaly jsou opatřeny štítky s bezpečnostními údaji, které by měly být dodrženy. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou podrobně uvedeny v bezpečnostních listech.Bezpečnostní listy jsou kdispozici na vyžádání.

Doplňkové parametry

Kategorie: Teakový olej
? odstín (vzhled nátěru): bezbarvý přírodní
? velikost balení: 3 lt

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

images

 Tato česká značka barev je ryze věrná povrchovým úpravám dřeva. V posledních několika letech začala značka BBB barvy svým zákazníkům dodávat materiály pro přírodní ochranu dřeva, především přírodní oleje a vosky.

 Nejnověji pak moderní polymerizované oleje a směsi olejů (vařené oleje), které jsou díky úpravě ve speciálních reaktorech mnohem odolnější a pro úpravu dřeva vhodnější než tradiční, pouze rafinované přírodní oleje.

 BBB barvy velmi úspěšně spolupracují s několika tuzemskými výrobci nátěrových hmot, kteří podle jejich podnětů vytvářejí nové materiály na bázi upravených přírodních olejů a vosků.

Mnohé tyto materiály jsme aplikovali a testovali ve spolupráci se značkou BBB barvy na různých masivních dřevostavbách. Nabízený sortiment obsahuje vyvinuté a odzkoušené oleje, olejové lazury, vodou ředitelné modifikované oleje, modifikované vodou ředitelné lazury s voskem a pod., které posléze tónujeme zákazníkům speciálními mikronizovanými pastami do řady tradičních i módním trendům poplatných barevných odstínů.