Osmo 1142 ochranná olejová lazura Efekt - Stříbrný grafit 2,5 L

Značka: Osmo
ZDARMAZDARMA
1142 Stříbrná grafit
4 930 Kč / ks 4 074,38 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
3.4.2023
Možnosti doručení

Osmo Ochranná olejová lazura na dřevo Efekt je ideální pro veškeré dřevo vhodné pro exteriér. Stříbrné odstíny s pravými metalickými částicemi.

Poslední 1 kus skladem

Detailní informace

95% zboží skladem
95% zboží skladem
v Ostravě - Hrabové připravené k nákupu - vyzvednutí v prodejně Po - Pá 8:00 - 16:00
Dárky k vybraným produktům
Dárky k vybraným produktům
získáte zdarma velmi kvalitní pracovní pomůcky štětce, válečky značky ANZA

Detailní popis produktu

Popis výrobku: Dekorativní polomatný nátěr k ochraně dřeva s metalickým efektem na bázi přírodních olejů na veškeré dřevo ve vnějších prostorách. S otevřenými póry, nechá dřevo dýchat, snižuje bobtnání a sesýchání. Odpuzuje vodu, je mimořádně odolný vůči povětrnosti a UV záření. Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru před napadením plísní, řasou a houbou a po desetiletí se osvědčil také za extrémních klimatických podmínek.
Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Bez obrušování jednoduše přetřít; základní nátěr není třeba. Dá se natírat snadno a bez znatelných okrajů. Při natírání nezasychá.

Barevné odstíny: 1142 Grafit stříbrný

rychlý přehled odstínů - Osmo olejová lazura Efekt

Pro usnadnění výběru odstínu si můžete objednat vzorové sáčky Osmo ochranná olejová lazura Efekt

 

Doporučené použití:
Veškeré dřevo ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrové stálé stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky.

Barevné odstíny: 1142 stříbrná grafit

Velikost balení: 2,5 L

Složení:
Báze přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku, lněný olej); pigmenty kysličníku železitého a organické pigmenty, kysličník titaničitý - bílý pigment, pigmenty s efektem, sikativa (sušidla) a aditiva. Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín dearomatizovaný - (neobsahuje benzen). Tento výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 400 g/l (kat. A/e (2010). Detailní deklarace / bezpečnostní list výrobku/ v plném znění na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:
Specifická hmotnost: 1,0 g/cm³
Viskozita: 30 s (DIN 53211/4mm)
Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: > 55°C podle DIN 53213

Skladovatelnost:
5 let a déle, je-li výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

Příprava:
Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20% vlhkost dřeva). Osmo Ochranná lazura na dřevo je připravená ihned k použití. Neřeďte. Dobře promíchejte Pokud je to možné, první nátěr naneste před montáží na dřevo ze všech stran. Pokud je požadována preventivní ochrana proti plísni, modrání dřeva a napadení hmyzem, dřevo předem natřít – pokud možno ze všech stran – Osmo Impregnací dřeva WR*.
*Používejte bezpečně z hlediska biocidů. Před použitím si vždy přečtěte informace o výrobku uvedené na obalu.

Zpracování/Aplikace:
Pevným štětcem nebo válečkem z mikrovláken naneste tence ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete. Nechte schnout za dobrého větrání. Potom proveďte druhý nátěr. Při renovaci stačí zpravidla 1 nátěr na plochu očištěnou od znečištění. Výsledek úpravy závisí mimo jiné na stavu dřeva, proto je zásadně třeba provést zkušební aplikaci.

Čištění pracovního nářadí:
Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).

Doba schnutí:
Lze přetřít, když je suché na dotyk po cca 4-6 hodinách (při normálním klimatu, 23°C/50% rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí. Doba schnutí cca 12 hodin.

Vydatnost:
1l stačí při 1 nátěru na cca 26 m2 u hoblovaného dřeva; cca 30 m² u jemně řezaného dřeva

Upozornění:
Transparentní barevný odstín je ovlivněn přírodní barvou dřeva a může se proto lišit od odstínu vzorku. Světlé transparentní odstíny poskytují pouze malou ochranu proti UV záření a nedoporučují se proto pro plochy silně vystavené slunci. Povrch je po uschnutí na začátku mírně lesklý, potom polomatný. Aby se prodloužila trvanlivost, po důkladném uschnutí 1 x natřít Osmo Olejem na ochranu proti UV záření Extra 420 bezbarvým. Všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat.

Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení!).

Výstražné symboly nebezpečnosti - odpadá
Signální slovo - odpadá
Standardní věty o nebezpečnosti
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/ národními/
mezinárodními předpisy.
Další údaje: EUH208 Obsahuje propiconazol. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Doplňkové parametry

Kategorie: OSMO olejové lazury
? odstín (vzhled nátěru): 1142 grafit stříbrný
? velikost balení: 2,5 lt
? vydatnost z 1 litru: cca 26 m² až 30 m²
? doporučený počet nátěrů: 2 vrstvy
? doba schnutí: min. 4 - 6 hodin

logo-nahled

Osmo barvy na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, které nechají dřevo dýchat. Oleje uchovávají cenné přírodní vlastnosti dřeva. Vznikne přírodní nátěr, který šetří životní prostředí a je zdravotně nezávadný. Osmo nátěry jsou vyrobeny z čištěných dorůstajících rostlinných surovin. Po zaschnutí jsou Osmo nátěry nezávadné pro člověka, zvířata a rostliny.

Osmo barvy na dřevo jsou velmi vydatné, protože obsahují vysoký podíl pevných částic, což jsou oleje, vosky a barevné pigmenty. Díky tomu se výrazně snižuje cena za 1m² natřeného dřevěného povrchu. Barvy Osmo jsou v oblasti nátěrových hmot skutečná značka, která je známá po celém světě. Osmo je známkou kvality z Německa.