LEINOS - 850.104 venkovní olejová barva na dřevo Révově červená 0,75 l

 
 

LEINOS 850 - venkovní olejová barva na dřevo pro ochranu dřevěných konstrukcí v exteriéru. Krycí olejová paropropustná barva s odolností proti napadení dřevokaznými houbami. Olejová barva nepraská, neodlupuje se, tvoří elastický nátěrový film. Není vhodná pro vodorovné plochy.

Dostupnost Skladem
Cena 588,60 Kč bez DPH
712,21 Kč / ks    
Značka LEINOS naturfarben
Kategorie Selské olejové barvy na dřevo
 

Venkovní olejová barva na dřevo

Krycí paropropustná olejová barva chrání dřevěné konstrukce ve venkovním prostředí. Není vhodná pro nátěry okenní drážky, sedací a podlahové vodorovné plochy ve venkovním prostředí vystavované povětrnostním vlivům. Krycí olejová barva je velmi vhodná na neopracované dřevo.

Technické vlastnosti: Dobrá krycí schopnost. Tvoří elastický nátěrový film. Paropropustná s ochranným filmem proti napadení houbami, odolná proti slinám a potu podle DIN 53 160.

Barevný odstín: 850.104 Révově červená

Složení: lněný olej, tungový olej, vařený tungový olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, kaolín, křída, oxid křemičitý, oxid hlinitý, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, oxid zinečnatý, jodo-propynyl-butyl-carbamat, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 290 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie e od roku 2010)

Podklad a příprava povrchu: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbaven tuku a prachu a nesmí být savý. Neošetřené, drsné dřevo nejprve vykartáčujte.

Zpracování: Podklad musí být suchý, pevný zbaven prachu a nemí být savý. Neošetřené, drsné dřevo nejprve vykartáčujte a natřete impregnací dřeva - LEINOS 150 Imprgnace dřeva. Impregnaci dřeva nechejte 16 až 24 hodin proschnout a následně proveďte aplikaci Leinos venkovní olejové barvy štětcem. válečkem nebpo nástřikem při teplotě okolí a povrchu nad 15°C. Je nutné provést 2 nátěry venkovní olejovou barvou. Před použitím barvu pečlivě promíchejte!

Doba schnutí: Při 20°C a 50% relat. vlhkosti vzduchu: suché proti prachu cca po 12 hodinách. Suché a přetíratelné po 24 hodinách. Tento nátěrový systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se v případě nedostatečné cirkulace vzduchu postarejte o dostatečné větrání (v uzavřených prostorech) např. pomocí ventilátoru. Zabráníte tak tvorbě zápachu.

Velikost balení: 0,75 lt

Spotřeba: 12 až 20 m²/ z 1 litru na hoblovaném nebo broušeném povrchu. Na drsném kartáčovaném povrchu je spotřeba mírně vyšší.

Vydatnost z balení 0,75 lt cca 10 až 15 m² v jedné vrstvě

Skladování a trvanlivost: Originální balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Skladujte v chladu, suchu a neprodyšně uzavřené. Otevřený obal dobře uzavřete. Zbytky barvy přeplňte do menších nádob.

Ředící a čistící prostředky: Pracovní nástroje čistěte ještě před zaschnutím oleje LEINOS Ředidlem 200.

Zvláštní upozornění: Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

GISCODE:
Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu! 

odstín (?) 850.104 Révově červená
velikost balení (?) 0,75 lt
vydatnost z 1 litru (?) cca 12 až 20 m²
doporučený počet nátěrů (?) 2 vrstvy
doba schnutí (?) cca 24 hodin

LEINOS je ochranná známka německé společnosti Reincke Naturfarben GmbH. LEINOS naturfarben se zabývá vývojem, výrobou a prodejem výrobků, které uspokojují stále rostoucí ekologické nároky a očekávání klientů a jejich starost o vlastní zdraví.

LEINOS byl jednou z prvních značek používající termín "Naturfarben" (přírodní nebo přirozená barva). LEINOS přírodní barvy jsou vyrobeny převážně z přírodních produktů a nebo z přírodně identických látek a neobsahují biologicky nerozložitelné znečišťující látky. Na výrobu produktů LEINOS se užívá pouze cca 150 surovin. Účinky těchto surovin na člověka a životní prostředí jsou dobře známé a proto zvládnutelné. LEINOS používá pro své výrobky téměř výhradně opravdu přírodní suroviny. Ty jsou ovšem násobně dražší a obtížněji dostupné, než běžné syntetické suroviny. LEINOS není běžnou značkou pro prodej v supermarketech. Je určen pro náročného zákazníka, který vyhledává a požaduje kvalitní přírodní nátěry bez kompromisů za tomu odpovídající ceny.

Nejdůležitějším kritériem firmy LEINOS pro výběr surovin je nejvyšší možná snášenlivost s lidmi, snášenlivost s životním prostředím a vynikající technické vlastnosti - to vše pod novým heslem: istá příroda - zdravé prostředí - přirozenost"

Všechny výrobky LEINOS jsou šetrné k lidem. Téměř všechny výrobky LEINOS jsou po konzultaci s lékařem vhodné pro alergiky.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.